Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Gauperegistrering 2020/2021Norges Jeger Og Fiskeforbund Oppland180 000Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Støtte til kurs/opplæring av kom. fellingslag 2020Surnadal Kommune45 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til skadefellingskurs på Flå.Surnadal Kommune63 700Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltakGjøvik Kommune25 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Møte om gjerding og beitestrategiØstfold Sau Og Geit10 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Bruk av plastklaver på reinkalver som tapsredusereNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi80 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Bruk av plastklaver på reinkalver som tapsredusereNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi172 250Fylkesmannen i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlagDeanu Gielda / Tana Kommune50 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
KI Reintelling med dronerNibio - Norsk Institutt For BioøkonomiFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Beskyttelse av hund mot ulvBjørn StrømsborgFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
ReinHelseVeterinærinstituttet OsloFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Bruk av kadaverhund for å finne døde lam og sauSameiet Kitdalen Beitelag10 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsynSkibotn Saubeitelag Forening65 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Utbedring av stiSameiet Kitdalen BeitelagFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Ekstraordinært tilsyn for beitesesongen 2020Sameiet Kitdalen Beitelag60 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Tidlig nedsankingSameiet Kitdalen Beitelag7Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Elektronisk overvåkning av beitedyrSør-trøndelag Sau Og Geit200 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Administrativ beredskap for skadefellingStiftelsen Stabbursnes Naturhus Og MuseumFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Natur- og miljøbarometer 2020Norsk Friluftsliv Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Bjørnejaktkurs for skadefellingslag.Norges Jeger Og Fiskeforbund Finnmark Njff50 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Oversikt over grensekryssende bjørn og familierNibio - Norsk Institutt For BioøkonomiFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Opplæring gjeterhundAnne Lene Rambøl Fylkesmannen i Innlandet2020Ikke behandlet
SperegjerderKirsten Josefine Lockert59 900Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
JervebåsLars Helge Henriksen15 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Jahr/Løkka JaktlagMarthe Halvorsen SveineFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Effektiv skadefelling av bjørn i Troms 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi200 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Delprosjekter i regi av et villmarksenter Natur, Plan Og Utvikling BaklidFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Søknad om støtte til drift av radiobjøller, mmRoan Beitelag Ba Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Engasjere elgjegere til innsamling av bjørnehår Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi325 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Tilleggssøknad på gaupeprosjekt i Tingvoll Tingvoll Kommune20 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Poster per side61 - 90 of 1584 items