Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Konfliktdempende tiltak i Søndre Land kommune 2020Søndre Land Kommune10 000Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNordlandsforskning As160 000Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Informasjonskveld rovviltregistreringerRomedal Og Vallset Jeger- Og Fiskerforening5 000Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Opplæring Tracker skadefellingslageneRomedal Og Vallset Jeger- Og Fiskerforening16 000Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltakNordre Land Kommune12 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak mot rovdyrNordre Land Kommune95 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i VikenØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif Larsen80 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Ferdigstille gjerdestandardØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif Larsen2 mottakere2020Avslått, Avslått
Studietur Skottland, Forebygg. tiltak, beitebrukTrømborg Og Omegn Sau Og Geit200 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Sporing og sportegn/Ulvetider Anno Museum As65 000Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving - Skadefellingslaget i NittedalGran Kommune10 500Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Kursing skadefellingslag Grong,Høylandet,NamsskogaGrong Kommune135 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhundLandbrukets Fagråd Hadeland Ba70 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Ekstra ordinært tilsyn og tilsyn med kadaverhundSør-aurdal Kommune30 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
LoRaWan Harran/StrompedalenNord-trøndelag Radiobjellelag Sa1 150 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kompetanseheving og beredskap - Skadefellingslag Gran Kommune25 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Rovviltovervåkning Oppland 2020Norges Jeger Og Fiskeforbund Oppland30 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslag i Lesja og DovreLesja Kommune15 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Viltkameraer i forskjellige beiteområder i HurdalHurdal Beitelag Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Mer effektiv lisensfelling av jerv i OpplandNorges Jeger Og Fiskeforbund Oppland170 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Organisering av lisensjaktområder rogalandUtmarksavdelinga Vest As60 000Fylkesmannen i Rogaland2020Delvis innvilget
kompetanse og utstyr interkommunale fellingslagUtmarksavdelinga Vest As30 000Fylkesmannen i Rogaland2020Delvis innvilget
Prosjekt Sporhunder på freda rovviltOppland Bonde-og Småbrukarlag200 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
ekstraordinært tillsynEinbuggdalen Sankarlag10 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovdyrSkogseter Beitelag10 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Kompetanseheving av fellingslagetHattfjelldal Kommune21 600Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderSørfold Kommune54 000Fylkesmannen i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Sporing etter gaupeNorges Jeger- Og Fiskerforbund - NordlandFylkesmannen i Nordland2020Ikke realitetsbehandlet
Bruk av kadaverhund etter gaupeangrepNord-aurdal Kommune20 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Prosjekt jerv Hamar Kommune Amund BekkevoldFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Poster per side31 - 60 of 1584 items