Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utvide beiteområde med rovvilt gjerdeNORD TRANDEM GÅRD STEFAN GUNDERSEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Oppdatering av kongeørn i rovbasen, Trøndelag 2022Tom Roger Østerås45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Innkjøp av viltkamera HATTFJELLDAL KOMMUNE25 099Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
BJØRNEBINNER I INNLANDET - 2022/23HØGSKOLEN I INNLANDET Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Einbuggdalen og Hardbakken SankarlagEINBUGGDALEN SANKARLAG15 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Ekstra tilsyn av sau på sommerbeiteSKOGSETER BEITELAG12 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Mer effektiv lisensjakt på jerv i Region 3 22/23NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Forebygging faunakriminell aktivitet i rovviltområAKTIVT ROVDYRVERNMiljødirektoratet2022Avslått
Sporing og sportegn/UlvetiderANNO MUSEUM AS Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Deltaking fagsamling for komm. fellingslag, Honne LOM KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Tilskudd til Hemnes skadefellingslagHEMNES KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
SKOGSJERV - Bestand, økologi og konfliktreduksjonHØGSKOLEN I INNLANDET300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
SKANDULV: Kildebestand, trender og økosystemeffektHØGSKOLEN I INNLANDET900 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Beskytte min elghund mot angrep av ulv Tom Erling Svandal3 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Utstilling om ulvNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU1 110 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Beiting i rovdyrskogenHØGSKOLEN I INNLANDET Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Lyssetting av idrettsplassBJØRKEBEKK IDRETTSFORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Veiledning, kurs og undervisningØSTFOLD KUTIPS OG GJERDEFORRETNING Leif Larsen55 0002 mottakere2022Delvis innvilget
Radiobjeller Harran/NamsskoganNORD-TRØNDELAG RADIOBJELLELAG SA288 300Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Belysning av skolebussholdeplasserAREMARK KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
innkjøp av radiobjellerAVDAL TRONDStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke realitetsbehandlet
Flytting av jervbås med helikopterVERDAL SAU OG GEIT14 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Evaluering av arbeid gjort i rovviltnemnder på ulvNORGES MILJØVERNFORBUND2 mottakere2022Avslått
SKOGSJERV - Bestand, økologi & konfliktreduksjonHØGSKOLEN I INNLANDET Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Undersøkelse om bruk av hund på jaktNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID2 mottakere2022Avslått, Avslått
Berekraftig sameksistens for sau og jerv i utmarkaSKJÅK KOMMUNE150 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Refusjon ettersøk kongeørn etter togpåkjørselOVERHALLA KOMMUNE598Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til faktaformidling og naturbaserFINNSKOGEN ADVENTURES AS Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhund LANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND40 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget
Skadefellingslag for Hadeland - FKT-midler GRAN KOMMUNE42 5002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 1967 items