Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
3-årig prosjekt - effektivisering av skadefellingNORD-FRON KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
RovviltNINA HÆTTA THOMASSEN Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Utgifter ifm. Skadefellingstillatelse på gaupeLIERNE KOMMUNE19 157Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Skadefellingsforsøk på gaupeHEMNES KOMMUNE Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Vest mot ulveangrep på hund Rolf Hansen Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Skadefelling bjørn Steinkjer kommune 27.06.21STEINKJER KOMMUNE51 031Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak mot ulv i EnebakkENEBAKK KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Konfliktdempende tiltak - RakkestadRAKKESTAD KOMMUNE Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Skadefelling gaupe ØyerGAUSDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Mer effektiv lisensjakt på jerv i Region 3 21/22NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Konfliktdempende tiltak (rovvilt)Halvor KvesethMiljødirektoratet2021Ikke realitetsbehandlet
Skadefelling vinter 2021INDRE FOSEN KOMMUNE22 065Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Leve med ulv i VålerVÅLER KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Rovviltgjerde Buskerud og HolSAL Sven Arne Lislegaard Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
rovviltgjerde Dottetorpveien 4SOLBERG SNØ OG GRØNT AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Forbedre vilkår-gj.føring av skadefellingsforsøkNORD-FRON KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Bruk av kadaverhund ved gaupeangrepNORD-AURDAL KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Utmarksbeite med storfe og hest i GrimsdalenGRIMSDALEN Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
ekstraordinært tillsynEINBUGGDALEN SANKARLAG15 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Kongeørnen i Lofoten og Vesterålen 2021-2022NATURTJENESTER I NORD AS95 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
FKT for Søndre Land kommune 2021SØNDRE LAND KOMMUNE5 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak i Øystre SlidreØYSTRE SLIDRE KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Skandinaviske BjørneprosjektetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Drift og beiteSVEIN ARNE KRISTENSEN50 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Driftstilskudd drift av radiobjellerHOLLEIA BEITELAG19 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Effektivt tilsyn med dyr på beite.NADDVIK BEITELAG40 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i VikenØSTFOLD KUTIPS OG GJERDEFORRETNING Leif Larsen65 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
konfliktdempende tiltak for ungdom i SkiptvetSKIPTVET BYGDEUNGDOMSLAGStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Elektroniske tiltak i beitelagAUST-AGDER SAU OG GEIT75 000Statsforvalteren i Agder2021Delvis innvilget
Interkommunalt skadefellingslag Aust-AgderGeir Moe50 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 1768 items