Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Hårfeller i Karasjok 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Søknad om støtte til skadefellingskurs på Flå.SURNADAL KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Støtte til kurs/opplæring av kom. fellingslag 2021SURNADAL KOMMUNE 2 mottakere2021Ikke behandlet
Tilsyn med bruk av godkjent kadaverhund. KRISTOFFER MOAN Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
elektronisk merkingRUNDMOEN GÅRD Christer A. Skreslett Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Tilsyn og dokumentasjon tapt sau/lam på beiteTOKKE KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
SmartbjellerSALTDAL BEITELAG SA Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Informasjon om konfliktdempende tiltakSTOR-ELVDAL KOMMUNE Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Kalibrering av overvåkingsmetodikk for rovviltSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Informasjonsprosjekt om rovviltSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Miljøeffekter på DNA-prøver i rovdyrovervåkingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Våre spennende rovdyrFORENINGEN VÅRE ROVDYR Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Hårfeller for bestemmelse av bjørn i NamdalenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Folkeforskning som konfliktdempende tiltakSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
INFOHEFTE OM ULVNOAH - FOR DYRS RETTIGHETER Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 6 mottakere2021Ikke behandlet
FEM KORTE INFORMASJONSFILMER OM ULVNOAH - FOR DYRS RETTIGHETER Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
FORSKNINGSPROSJEKT «ULV I MEDIA»NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Transport til RovdyrskolenPOLAR PARK AS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Barnebok om ulvefamilieNOAH - FOR DYRS RETTIGHETER Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET 2 mottakere2021Ikke behandlet
SKOLEPROSJEKT MED FILMEN «ULVENS GODE NABOER»NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER 2 mottakere2021Ikke behandlet
Kompetanseheving Porsanger skadefellingslag 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Nasjonal satsning på digital rovviltopplæringVITENPARKEN CAMPUS ÅS Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Ytterligere inngjerding av innmarksbeiteThorstein Brage Grønoset Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Trening skadefellingslagVERDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Kompetanseheving Skadefellingslag 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Påvirker forskningsresultat rovviltforvaltningen?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 1685 items