Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Etablering av ladetilbod på taxihaldeplassVestland Fylkeskommune Innovasjon Og Næringsutvikling2020Avslått
Ladestasjoner i Vestnes kommuneVestnes kommune200 0002016Delvis innvilget
Klimakonsekvensanalyse av kommuneplan, arealdelVESTNES KOMMUNE2023Avslått
4 ladepunkt i Vestre Slidre kommuneVestre Slidre kommune80 0002019Innvilget som omsøkt
Vestre Slidre helsetunVestre Slidre Kommune150 0002020Delvis innvilget
Bruk av klimavennlig teknologi - RaufosshallenVestre Toten Kommune1 537 5002020Delvis innvilget
Kommunale elsykler i Vestre TotenVestre Toten Kommune180 0002020Innvilget som omsøkt
Innfasing av klimavennlige kjøretøyerVestre Toten Kommune2020Avslått
Klimavennlig sentrumsutvikling i RaufossVestre Toten Kommune250 0002020Innvilget som omsøkt
Ombrukssenter, Horisont MiljøparkVESTRE TOTEN KOMMUNE350 0002022Delvis innvilget
Ladepunkter, tjenestebiler i omsorgstjenestenVESTRE TOTEN KOMMUNE130 0002021Innvilget som omsøkt
Forstudie etablering av biogassanlegg på VestvågøyVestvågøy kommune250 0002018Innvilget som omsøkt
El-biler i Helse og omsorgstjenestenVestvågøy kommune120 0002016Delvis innvilget
Interkommunalt klimanettverk for LofotenVestvågøy Kommune150 0002020Innvilget som omsøkt
Interkommunalt klimanettverk for Lofoten Vestvågøy Kommune150 0002019Innvilget som omsøkt
Diesel og dekk - LofotenVESTVÅGØY KOMMUNE270 0002022Innvilget som omsøkt
Støtte til ladepunkter Vestvågøy og Røst kommuneVESTVÅGØY KOMMUNE300 0002021Delvis innvilget
Sats på sykkel!Vik Kommune52 0002020Delvis innvilget
Ladestasjon for elektriske tjenestebiler ved VHOVIK KOMMUNE80 0002021Delvis innvilget
Fylkeskommunalt HydrogennettverkViken Fylkeskommune125 0002020Innvilget som omsøkt
Klimarådgivning i anskaffelserViken Fylkeskommune7 000 0002020Delvis innvilget
Klima ØstfoldViken Fylkeskommune325 0002020Innvilget som omsøkt
Grønn transportkorridorViken Fylkeskommune2020Avslått
Klimapartnere BuskerudViken Fylkeskommune250 0002020Innvilget som omsøkt
Matsvinn i Viken fylkeskommuneViken Fylkeskommune1 000 0002020Delvis innvilget
Digitale sykkelvennlige ruterViken Fylkeskommune2020Avslått
Askim VGS Energieffektivisering ved bruk av treViken Fylkeskommune2020Avslått
verdikjedekommersialiering for negative utslippViken Fylkeskommune2020Avslått
Aktørnøytrale hentepunkterVIKEN FYLKESKOMMUNE605 0002023Innvilget som omsøkt
Bussanlegg Follo VestbyVIKEN FYLKESKOMMUNE12 000 0002022Innvilget som omsøkt
Poster per side2881 - 2910 of 3117 items