Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Hvordan kartlegge karbonbeholdning i storbyene?BERGEN KOMMUNE350 0002022Delvis innvilget
Ombruk og reparasjon i Aurskog-HølandAURSKOG-HØLAND KOMMUNE2022Avslått
Utarbeidelse og gjennomføring av strategi for grønSKIEN KOMMUNE2022Avslått
Landstrøm til fiskerikaien i Kristiansand HavnKRISTIANSAND HAVN IKS2022Avslått
Energianalyse i Aurskog-HølandAURSKOG-HØLAND KOMMUNE125 0002022Delvis innvilget
Klimakompetanse i arealplanDRAMMEN KOMMUNE1 000 0002022Innvilget som omsøkt
Sykkelsats i TimeTIME KOMMUNE200 0002022Delvis innvilget
Klimavennlig hyttebygging i Bykle kommuneBYKLE KOMMUNE250 0002022Delvis innvilget
Prosjektstilling klima/anskaffelser i ROR-InnkjøpMOLDE KOMMUNE1 344 2502022Innvilget som omsøkt
Solcelleløysingar landbruksbygg utan nettilgangSTRANDA KOMMUNE150 0002022Innvilget som omsøkt
Klimanettverk Gloppen-Kinn-Stad-SunnfjordSUNNFJORD KOMMUNE100 0002022Innvilget som omsøkt
Klimanettverk Gudbrandsdalen 2022VÅGÅ KOMMUNE100 0002022Delvis innvilget
4520 Gjerdane barnehage utbyggingSTAD KOMMUNE350 0002022Innvilget som omsøkt
4503 Symjebasseng SeljesandenSTAD KOMMUNE350 0002022Innvilget som omsøkt
Gjenbruk på HaugalandetHAUGESUND KOMMUNE2022Avslått
Infrastruktur HUB BrunkebergKVITESEID KOMMUNE200 0002022Delvis innvilget
Kickstart for klimainnsats i landbruket i HaldenHALDEN KOMMUNE200 0002022Delvis innvilget
Rehabilitering/gjenbruk av Lena ungdomsskoleØSTRE TOTEN KOMMUNE350 0002022Delvis innvilget
Ombruk av møbler og inventarØSTRE TOTEN KOMMUNE295 0002022Delvis innvilget
Klimaklok håndtering av overskuddsmasserBÆRUM KOMMUNE12 000 0002022Innvilget som omsøkt
Grønn anskaffelsesstrategi i Østre AgderARENDAL KOMMUNE1 500 0002022Delvis innvilget
SamarbeidsprosjektSTAVANGER KOMMUNE600 0002022Innvilget som omsøkt
Utredning av ladehuberSTAVANGER KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Småskala industrialisering av øysamfunnVÆRØY KOMMUNE300 0002022Innvilget som omsøkt
Granåsen IdrettsparkTRONDHEIM KOMMUNE2 635 0002022Delvis innvilget
Klimagass reduksjon i Larvik kommune.LARVIK KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Prosjektplan utslippsfri bygge-og anleggsplassSTAVANGER KOMMUNE215 0002022Innvilget som omsøkt
Rådgiver klima og energiSTAVANGER KOMMUNE400 0002022Delvis innvilget
Ladekontainere STAVANGER KOMMUNE2 615 0002022Innvilget som omsøkt
Metode for utslippsreduksjon fra planinitiativ tilBERGEN KOMMUNE1 000 0002022Innvilget som omsøkt
Poster per side2851 - 2880 of 2956 items