Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Montering av ladepunkt for el-bilVågå Kommune100 0002019Innvilget som omsøkt
Klimanettverk Gudbrandsdalen 2022VÅGÅ KOMMUNE100 0002022Delvis innvilget
Klimatiltak Vågå OmsorgsenterVÅGÅ KOMMUNE3 000 0002021Innvilget som omsøkt
Klimanettverk Nord GudbrandsdalVÅGÅ KOMMUNE150 0002021Innvilget som omsøkt
Enda flere ladepunkter og ladbare biler i Våler Våler kommune120 0002019Delvis innvilget
Gjenbruk av betong lokalt - Våler ungdomsskoleVÅLER KOMMUNE2 740 7812022Innvilget som omsøkt
Ladepunkter til tjenestebiler i Våler kommuneVÅLER KOMMUNE240 0002021Innvilget som omsøkt
Gjenbruk av betong lokalt - Våler ungdomsskoleVÅLER KOMMUNE300 0002021Delvis innvilget
Nytt renseanlegg Kattneset - Øksnes kommuneØKSNES KOMMUNE2022Avslått
Framtidig lade- og fyllestasjon for tungtrafikk ØKSNES KOMMUNE250 0002022Innvilget som omsøkt
Ladepunkter for kommunale el-bilerØKSNES KOMMUNE200 0002021Delvis innvilget
Ørland som utslipssfritt transportknutepunktØrland kommune340 0002019Innvilget som omsøkt
Elvarebiler og elladepunkter i nye Ørland kommuneØrland kommune610 0002019Innvilget som omsøkt
Benyttelse av overskuddsvarme i Ørland kommuneØrland kommune170 0002018Avlyst
Etablering av sykkelparkering ved viktige målpunktØrland kommune180 0002018Delvis innvilget
Ørland, kollektivt og sykkel fremfor bilØrland kommune240 0002017Innvilget som omsøkt
Redusert klimaavtrykk nytt helsebyggØRLAND KOMMUNE300 0002021Delvis innvilget
Sunnmørs kommunenes klima- og energi-nettverkØrskog kommune300 0002019Delvis innvilget
Oppstramming og oppmjuking for eit grønare SjøholtØrskog kommune1 000 0002018Innvilget som omsøkt
Grøn mobilitet på SjøholtØrskog kommune600 0002018Delvis innvilget
Sunnmørs kommunenes klima- og energi-nettverkØrskog kommune350 0002018Innvilget som omsøkt
Sunnmørs kommunenes klima- og energi- nettverkØrskog kommune325 0002017Delvis innvilget
Omlegging av arealplanlegginga Ørskog kommune2016Avslått
Arbeid med klimakrav i kommunale innkjøpØrsta kommune2019Avslått
Ladepunkt kommunale tjenestebilarØrsta kommune560 0002019Innvilget som omsøkt
Ørsta kommuneØrsta kommune790 0002017Avlyst
Nytt kollektivknutepunkt i Ørsta sentrumØrsta kommune2017Avslått
Mottak av biorest frå biogassanleggØrsta kommune500 0002017Innvilget som omsøkt
Ny Svømmehall Ørsta Kommune225 0002019Avlyst
Rehabilitering Daleveien 24Ørsta Kommune150 0002019Innvilget som omsøkt
Poster per side2851 - 2880 of 3007 items