Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Elektrisk avfallsbil i Trondheim KommuneTrondheim Kommune2 148 0002019Delvis innvilget
Klimavennlig tjenestetransportTrondheim Kommune, Miljøenheten2 150 0002017Delvis innvilget
Forprosjekt: Utslippsfritt hurtigbåtanbudMøre Og Romsdal Fylkeskommune2 182 5002019Innvilget som omsøkt
Numedal - Foregangsregion for klimasmart landbrukNORE OG UVDAL KOMMUNE2 225 0002022Delvis innvilget
Elektrisk lastebilSandnes Kommune2 250 0002020Delvis innvilget
Byggematerialer i omsorgsboligerBærum kommune2 250 0002018Delvis innvilget
Elektrisk renovasjonskjøretøyKristiansand kommune2 250 0002017Innvilget som omsøkt
Utskiftningsplan for egne kjøretøy og maskiner Østfold fylkeskommune2 272 0002019Innvilget som omsøkt
Garderveien – fra bilvei til sentrumsgateVestby kommune2 300 0002017Avlyst
50 % reduksjon av klimagassutslipp fra materialer Omsorgsbygg Oslo KF2 300 0002016Delvis innvilget
Fyllestasjon for biogass i Horten kommune Horten kommune2 300 0002016Delvis innvilget
Trondheim kommuneTRONDHEIM KOMMUNE2 325 0002021Delvis innvilget
Utvikling av nye krav til materialgjenvinningBoligbygg Oslo Kf2 325 0002019Innvilget som omsøkt
Klimaprosjekt - Fv.1758 Knut Alvsons gate, Hamar.INNLANDET FYLKESKOMMUNE2 343 7502021Delvis innvilget
Omsorgsbygg for yngre med nedsett funksjonsevneHemsedal Kommune2 344 0002020Innvilget som omsøkt
Etablering av elbil- og elsykkelpoolHalden kommune2 375 0002018Delvis innvilget
Nye Tangvall Skolesenter – Gjennomføring av tiltakKristiansand Kommune2 400 0002020Innvilget som omsøkt
Utslippsfri Oslofjord Oslo Havn Kf2 400 0002020Delvis innvilget
Elektriske FilipstadOslo Kommune Bymiljøetaten2 400 0002019Delvis innvilget
Mobilitetspunkt Klepp stasjonKlepp kommune2 400 0002018Delvis innvilget
Klimasatsing i kystfiskehavner - hovedprosjekt Flakstad kommune 2 430 0002018Innvilget som omsøkt
Fossilfri byggeplass miljøprosjekt nye Horten vgs Vestfold fylkeskommune2 435 5002017Innvilget som omsøkt
Emblem skuleÅlesund Kommunale Eiendom Kf2 437 5002020Innvilget som omsøkt
Utslippsfri anleggsplass pilotSTAVANGER KOMMUNE2 450 0002021Innvilget som omsøkt
Klimavennlige kjøretøy til opplæringsformålAust-Agder fylkeskommune2 450 0002017Innvilget som omsøkt
Sophies MindeOMSORGSBYGG OSLO KF2 500 0002021Delvis innvilget
Strøm til arrangementer Oslo Kommune Bymiljøetaten2 500 0002020Delvis innvilget
Anskaffelse elektriske varebilerHamar Kommune2 550 0002018Delvis innvilget
Etablering av felles bildelingsordning i VikenVIKEN FYLKESKOMMUNE2 575 0002022Innvilget som omsøkt
Fyllestasjon for biometan i Bamble kommuneBamble kommune2 600 0002017Delvis innvilget
Poster per side2851 - 2880 of 3007 items