Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Bygdalab/ Innovasjons HUBVOSS HERAD2022Avslått
Pilot ombruk/rehab. skulebygg Oppheim & Bolstad VOSS HERAD350 0002022Innvilget som omsøkt
Ladepunkt Kommunalt produksjonskjøkken VOSS HERAD320 0002021Delvis innvilget
Idrettsfløy og skulebygg – Voss UngdomsskuleVOSS HERAD225 0002021Innvilget som omsøkt
Reduksjon av matsvinn i Voss heradVOSS HERAD150 0002021Delvis innvilget
Biogassanlegg på VossVoss kommune250 0002018Innvilget som omsøkt
3 ladepunkt Voss TinghusVoss kommune60 0002018Innvilget som omsøkt
Regenerativt landbruk, karbonlagring og jordhelseVoss Kommune60 0002019Innvilget som omsøkt
Redusere matsvinn i VossVoss Kommune200 0002019Innvilget som omsøkt
Innkjøp El-varebilVoss Kommune50 0002019Innvilget som omsøkt
SYKKELBYGDA VOSS. Voss Kommune2019Avslått
Ladepunkt Voss sjukeheim og VetleflatenVoss Kommune120 0002019Delvis innvilget
Småskala industrialisering av øysamfunnVÆRØY KOMMUNE300 0002022Innvilget som omsøkt
Innkjøp av EL-syklerVågan kommune170 0002018Innvilget som omsøkt
Engøya ved Henningsvær – bussoppstillingsplassVågan kommune2018Avslått
Revisjon av Byplan SvolværVågan kommune2017Avslått
"Miljøgate" Sivert Nilsens gate og ny busstrasseVågan kommune2016Avslått
Ladeinfrastruktur for fritidsbåter i SvolværVågan Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Ombruksbygging Laukvik skoleVÅGAN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Interkommunalt klimanettverk for LofotenVÅGAN KOMMUNE150 0002022Innvilget som omsøkt
Klimakoordinert bygg- og anleggsprosjekt i SvolværVÅGAN KOMMUNE300 0002021Delvis innvilget
Etablering av ladestasjoner for EL biler i VåganVÅGAN KOMMUNE320 0002021Delvis innvilget
Etablering av ladestasjoner for EL biler i VåganVÅGAN KOMMUNE2021Ikke realitetsbehandlet
Interkommunalt klimanettverk for LofotenVÅGAN KOMMUNE150 0002021Innvilget som omsøkt
Ladepunkt for el-biler i Måløy sentrumVågsøy Kommune2019Avslått
Analyse av fortettingsmoglegheiter i Vågåmo Vågå kommune2017Avslått
Klimanettverk Nordre Gudbrandsdal Vågå Kommune150 0002020Delvis innvilget
Nettverk for revisjon av klima- og energiplanarVågå Kommune2020Ikke realitetsbehandlet
Klimagassreduserande tiltak. Helse-og omsorg.Vågå Kommune300 0002020Delvis innvilget
Klima og energinettverk Nord GudbrandsdalVågå Kommune150 0002019Delvis innvilget
Poster per side2821 - 2850 of 3007 items