Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Reduksjon av metan og lystgass fra renseanlegg ASKER KOMMUNE343 0002022Innvilget som omsøkt
Klimavennlig avfallshåndteringJEVNAKER KOMMUNE2022Ikke realitetsbehandlet
Klimavennlig avfallshåndteringJEVNAKER KOMMUNE2022Avslått
Klimavennlig og SMART landbrukGJØVIK KOMMUNE100 0002022Delvis innvilget
Klimabidrag i driftskontrakterBERGEN KOMMUNE6 750 0002022Innvilget som omsøkt
Klimasmart landbruk og matVIKEN FYLKESKOMMUNE3 500 0002022Innvilget som omsøkt
Pilotprosjekt: Samvirkende og koordinert logistikkARENDAL KOMMUNE2022Avslått
Noe for deg marked/for ting som trenger en ny eierKRISTIANSAND KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Forprosjekt samkjøring i distriktsfinnmarkTROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Regionalt plan- og klimanettverk i VesterålenHADSEL KOMMUNE175 0002022Innvilget som omsøkt
Klimarådgjevar i Klima- og energinettverketVESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE1 500 0002022Innvilget som omsøkt
Mat for fremtidenHAUGESUND KOMMUNE460 0002022Delvis innvilget
BÆREKRAFTIG PASSASJERTRANSPORT - KVELDSRUTER 2022KRISTIANSUND KOMMUNALE SUNDBÅTVESEN KF2022Avslått
Sirkulærøkonomi i ListerLYNGDAL KOMMUNE150 0002022Innvilget som omsøkt
Delvis utslippsfri utbedring GyllenborgbruaTROMSØ KOMMUNE1 031 2502022Innvilget som omsøkt
Sydspissen - forprosjektTROMSØ KOMMUNE350 0002022Innvilget som omsøkt
Energistasjoner for grønn næringstransportOSLO KOMMUNE BYRÅDSLEDERENS KONTOR1 500 0002022Innvilget som omsøkt
Utredning av karbonrike arealer i RogalandROGALAND FYLKESKOMMUNE360 0002022Innvilget som omsøkt
Klimavennlige anskaffelserTROMSØ KOMMUNE1 500 0002022Delvis innvilget
Ombruk, reparasjon og redesign av møbler i ÅsÅS KOMMUNE250 0002022Innvilget som omsøkt
Samarbeidsplattform for klimarelatert innovasjonTROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE600 0002022Delvis innvilget
Klimavurdering ny kommunedelplan Skien sentSKIEN KOMMUNE350 0002022Delvis innvilget
Aktørnøytral infrastruktur for varelogistikkBÆRUM KOMMUNE2022Avslått
Strategi/plan for utvikling av ladeinfrastrukturNARVIK KOMMUNE150 0002022Delvis innvilget
Utviding av rå-biogassnett til gardsanlegg, JærenKLEPP KOMMUNE350 0002022Innvilget som omsøkt
Reduksjon av matsvinn innen Helse og velferdLEVANGER KOMMUNE425 0002022Innvilget som omsøkt
Forprosjekt energibrønner i parkeringingsanleggKRISTIANSUND KOMMUNE2022Avslått
Regionalt samarbeid for fossilfri næringstransportVESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE1 500 0002022Innvilget som omsøkt
Styringssystem for å redusere indirekte utslippOSLO KOMMUNE KLIMAETATEN1 480 0002022Innvilget som omsøkt
Stetindprogrammet NARVIK KOMMUNE350 0002022Delvis innvilget
Poster per side2761 - 2790 of 3007 items