Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Mobilitetsplan Asker sentrumAsker Kommune900 0002019Delvis innvilget
Anskaffelse av elektriske varebiler 2019-2020Østre Toten Kommune900 0002019Innvilget som omsøkt
Urbanisering fortetting og grønt bumiljø i sentrumKviteseid kommune900 0002017Innvilget som omsøkt
Idrettshall med klimavennlig materialvalgFyresdal Kommune918 7502019Delvis innvilget
Arealrekneskap for utsleppsreduksjon VESTLAND FYLKESKOMMUNE920 0002023Innvilget som omsøkt
Med klima som overordnet mål i kommunesammenslåingNarvik kommune927 5002018Innvilget som omsøkt
Overgang fra Gass- til fjernvaerme-anlegg.Moss Havn Kf931 0002019Innvilget som omsøkt
Elektrisk gravemaskin og hjullaster til BydriftSANDEFJORD KOMMUNE936 2502023Delvis innvilget
Lavutslipps betong – piloter og marked – fase 2Oslo Kommune Plan- Og Bygningsetaten950 0002020Delvis innvilget
Areal- og transportstrategi for MjøsregionenOppland fylkeskommune950 0002017Innvilget som omsøkt
Fossilfri anleggsdrift i grisgrendte strøkGjøvik kommune950 0002017Innvilget som omsøkt
Ås på 2 hjul - sykkelveien videre!Ås kommune950 0002016Delvis innvilget
FutureBuilt sirkulær - piloter og verktøyOSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN958 6502023Innvilget som omsøkt
Utfasing av torv i OslokompostOslo Kommune Renovasjons- Og Gjenvinningsetaten965 0002020Innvilget som omsøkt
Byanalyse og utvikling av byvekstavtale for «InnheTrøndelag fylkeskommune965 0002017Innvilget som omsøkt
Elektrisk persontransportbåtAGDER FYLKESKOMMUNE974 0002023Delvis innvilget
Nettverk Lavutslipp TrøndelagTrøndelag Fylkeskommune975 0002020Innvilget som omsøkt
Grøne dalar 2030 - klimavenleg transportStryn Kommune975 0002020Innvilget som omsøkt
Klima/miljøpådriver i innkjøp-Nye Kristiansand Kristiansand Kommune975 0002019Innvilget som omsøkt
Vel reist - grønne poeng for helse og miljøGJØVIK KOMMUNE985 1002022Delvis innvilget
Langgrunna Merkostnader klimatiltakLØRENSKOG KOMMUNE985 5002022Innvilget som omsøkt
Pyrolyseanlegg Falkensten RenseanleggHORTEN KOMMUNE998 0002022Innvilget som omsøkt
CO2-vekting og CO2-tak i offentlige anskaffelserOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN1 000 0002023Delvis innvilget
Helhetlig bylogistikk (BYLO)OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN1 000 0002023Innvilget som omsøkt
Ombruk KristiansandKRISTIANSAND KOMMUNE1 000 0002023Delvis innvilget
Rådgiver klima- og miljøvennlige anskaffelser OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN1 000 0002023Innvilget som omsøkt
Klimavennlige anskaffelser i avfallsbransjenHAMAR KOMMUNE1 000 0002023Innvilget som omsøkt
Materialgjenvinning av trevirkeASKER KOMMUNE1 000 0002022Delvis innvilget
Innleie av elektriske gravemaskiner – VA prosjektSKIEN KOMMUNE1 000 0002022Delvis innvilget
Klimakompetanse i arealplanDRAMMEN KOMMUNE1 000 0002022Innvilget som omsøkt
Poster per side2701 - 2730 of 3112 items