Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Bakklandet - utslippsfri anleggsplassTRONDHEIM KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Deleløsning for maskiner og utstyr OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN 2022Ikke behandlet
Merkostnader ved innkjøp av klimavennlige kjøretøyOSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN 2022Ikke behandlet
Åsen skole - Tidligfase vurderinger KlimatiltakLØRENSKOG KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Vik bru - bevaring av smia bygningenINNLANDET FYLKESKOMMUNE 2022Ikke behandlet
Anskaffelse nullutslippskjøreøyerÅS KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Elektrisk gravemaskin, hjullaster og feiemaskinKRISTIANSAND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Klimavennlig fornyelse av kontorbyggMALVIK KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Utslippsfri byggeplass på nye Stovner BadOSLOBYGG KF 2022Ikke behandlet
Vik bru - ombruk av gammel bruINNLANDET FYLKESKOMMUNE 2022Ikke behandlet
Tyholtveien øst, veg og VATRONDHEIM KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Tilkobling til strømnett toalettbygg UreddplassenNORDLAND FYLKESKOMMUNE 2022Ikke behandlet
Psykiatriboliger med bemanningBIRKENES KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Ombruksbygging Laukvik skoleVÅGAN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Elektrisk sitteklipperHAUGESUND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Klimavennlige industribygg, Myldr EnergiparkFYRESDAL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Oppvarmingssystem Familiens husGJESDAL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Innkjøp av ny krokbilNORDRE FOLLO KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Energiløsning/-forsyning til to nye barneskolerKRISTIANSUND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Ladekapasitet og energisparende tiltakARENDAL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Hole Ungdomsskole - Kartlegge mulig klimatiltak HOLE KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Investering i elektrisk minigraver og feiebilARENDAL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Minibatteripakke grønn investeringBODØ KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Bussanlegg Follo VestbyVIKEN FYLKESKOMMUNE 2022Ikke behandlet
Bussanlegg Follo DrøbakVIKEN FYLKESKOMMUNE 2022Ikke behandlet
Integrert solcelleanlegg Lillekollen barnehageMOLDE KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Ladeløsninger anleggsplassKRISTIANSAND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Etablere hurtigladere i Moss havnMOSS HAVN KF 2022Ikke behandlet
Putten bofellesskapHAMAR KOMMUNE 2022Ikke behandlet
94106055 Reppe - Vikåsen, gang- og sykkeltilbudTRONDHEIM KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Poster per side2671 - 2700 of 3007 items