Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Ombruk fra avfall og innovativ energiløsningBÆRUM KOMMUNE 2022Ikke behandlet
MATS - DagtilbudSKIEN KOMMUNE250 0002022Innvilget som omsøkt
FornybarløftetTROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Klimaomstilling av næringstransporter FREDRIKSTAD KOMMUNE1 300 0002022Delvis innvilget
Den klimasmarte bondenGRAN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Fra dieseldrevet til elektrisk lastebilHAUGESUND KOMMUNE2022Avslått
Klimavennlig stedsutvikling HADSEL KOMMUNE340 0002022Delvis innvilget
Ta vare på ressursene – Agder - videreutvikletKRISTIANSAND KOMMUNE2022Avslått
En ekstra runde for klimaSKIEN KOMMUNE280 0002022Innvilget som omsøkt
Klimakurs for næringslivetSARPSBORG KOMMUNE2022Avslått
Ski Vest Ungdomsskole NORDRE FOLLO KOMMUNE350 0002022Innvilget som omsøkt
Oppsirkulering av 90 år gammel murteglTRONDHEIM KOMMUNE250 0002022Delvis innvilget
Prosjektstilling: Klimaagent SOGNDAL KOMMUNE2022Avslått
Cissi Klein videregående skole TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE3 000 0002022Innvilget som omsøkt
Effekten av digital omstilling på bildrift HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN 2022Ikke behandlet
REGIONALT arealregnskap i planarbeidet i LofotenLOFOTRÅDET 2022Ikke behandlet
Midt-Finnmark klimanettverkNORDKAPP KOMMUNE100 0002022Innvilget som omsøkt
Grønn KonkurranseKRAFTBODØ KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Pilotby for utslippsfri tungtransport 2OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN3 775 0002022Innvilget som omsøkt
Klimanettverk Nord-NorgeALTA KOMMUNE175 0002022Innvilget som omsøkt
Vannbuss i EgersundEIGERSUND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Regionalt offentleg/privat klimakompetanseløft ULSTEIN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Klimatiltak i borettslag for unge m. særlige behovNORDKAPP KOMMUNE300 0002022Innvilget som omsøkt
Fra dieseldrevet til elektrisk pickupHAUGESUND KOMMUNE83 2002022Innvilget som omsøkt
Systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelserNARVIK KOMMUNE2022Avslått
Lyngbakken sykehjemSKIEN KOMMUNE250 0002022Innvilget som omsøkt
Bygdalab/ Innovasjons HUBVOSS HERAD2022Avslått
Mulighetsstudie transformasjon av driftsbygning INNLANDET FYLKESKOMMUNE350 0002022Innvilget som omsøkt
Pilot ombruk/rehab. skulebygg Oppheim & Bolstad VOSS HERAD350 0002022Innvilget som omsøkt
Omstilling til karbon-negativ fjernvarme i KleppKLEPP KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Poster per side2671 - 2700 of 2955 items