Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Prosjektmedarbeider mer bærekraftig møbelforbrukOSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN1 050 0002022Delvis innvilget
Klimatiltak i detaljprosjektering av Skårerparken LØRENSKOG KOMMUNE600 0002022Innvilget som omsøkt
Robotklippere for klimagassreduksjon i idretten MALVIK KOMMUNE2022Avslått
Kapasitetsbygging for sirkulært løft i anskaffeBERGEN KOMMUNE1 500 0002022Delvis innvilget
Ladeløsning utslippsfrie bygge- og anleggsplasserTRONDHEIM KOMMUNE8 000 0002022Delvis innvilget
Ombrukssenter, Horisont MiljøparkVESTRE TOTEN KOMMUNE350 0002022Delvis innvilget
Materialgjenvinning av trevirkeASKER KOMMUNE1 000 0002022Delvis innvilget
Pyrolyse og biokull i et kortreist karbonkretsløpTOLGA KOMMUNE347 5002022Delvis innvilget
Nytt oppvekstsenter og gammel barnehage i SkaunSKAUN KOMMUNE292 2752022Innvilget som omsøkt
Klimaløft anskaffelser i Trøndelag fylkeskommuneTRØNDELAG FYLKESKOMMUNE1 500 0002022Delvis innvilget
Forbedret innsamling landbruksplast TIME KOMMUNE2022Avslått
Handlingsendring knyttet til OmigjenASKER KOMMUNE500 0002022Delvis innvilget
FlaumforebyggingFITJAR KOMMUNE2022Avslått
Team Vestland – EU sin «Grønne giv» på vestlandskVESTLAND FYLKESKOMMUNE6 000 0002022Delvis innvilget
Nettverk for aktive og innovative klimakommunerBÆRUM KOMMUNE375 0002022Delvis innvilget
Katalysator for sirkulær omstilling HALDEN KOMMUNE2022Avslått
Klimanettverk NordmøreKRISTIANSUND KOMMUNE175 0002022Innvilget som omsøkt
Elektrifisering av havnebåt i Båtsfjord HavnBÅTSFJORD HAVN KF3 750 0002022Delvis innvilget
Miljøuka på HedmarkenHAMAR KOMMUNE2022Avslått
Innleie av elektriske gravemaskiner – VA prosjektSKIEN KOMMUNE1 000 0002022Delvis innvilget
Rehabilitering av villa LundboHAMAR KOMMUNE250 0002022Innvilget som omsøkt
Gjenbruk av skolebyggHAMAR KOMMUNE350 0002022Innvilget som omsøkt
Vel reist - grønne poeng for helse og miljøGJØVIK KOMMUNE985 1002022Delvis innvilget
Strategi for grønne og sirkulære anskaffelserHADSEL KOMMUNE2022Avslått
Metodeutvikling forbruksbasert klimaregnskapASKER KOMMUNE875 0002022Innvilget som omsøkt
Klimadrivere i driftskontrakter INNLANDET FYLKESKOMMUNE350 0002022Delvis innvilget
Mulighetsstudie, lading av utslippsfrie maskinereNESODDEN KOMMUNE200 0002022Delvis innvilget
HydrogenbilerSØR-VARANGER KOMMUNE2022Avslått
Tilrettelegging for gående og syklendeNAMSOS KOMMUNE300 0002022Innvilget som omsøkt
Beslutningsorientert analyse for bærekraftNANNESTAD KOMMUNE2022Avslått
Poster per side2671 - 2700 of 3119 items