Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Steinhandtering i tunnelprosjektering med SteinLCAVESTLAND FYLKESKOMMUNE350 0002021Innvilget som omsøkt
Merkostnad innkjøp elektrisk betongbil VESTLAND FYLKESKOMMUNE588 6002021Delvis innvilget
Reduserte meirkostnadar elektriske lokalbåtsambandVestland Fylkeskommune12 000 0002020Innvilget som omsøkt
Nasjonalt Løft KlimapartnereVestland Fylkeskommune5 000 0002020Delvis innvilget
Systematisk arbeid med klima i anskaffingarVestland Fylkeskommune2020Avslått
InfrastrukturprosjektetVestland Fylkeskommune250 0002020Delvis innvilget
FinansieringsprosjektetVestland Fylkeskommune2020Avslått
Grønn ledVestland Fylkeskommune2020Avslått
Elfly-konsortium i VestlandVestland Fylkeskommune350 0002020Innvilget som omsøkt
Nytt OpplæringsfartøyVestland Fylkeskommune12 000 0002020Innvilget som omsøkt
CO2 utslipp per meter bybanetrasé Vestland Fylkeskommune2020Avslått
Plast i sprengsteinsmasser Vestland Fylkeskommune2020Avslått
Merkostnad innkjøp elektrisk lastebil Vestland Fylkeskommune375 0002020Innvilget som omsøkt
Klimarådgjevar i Klima- og energinettverketVESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE1 500 0002022Innvilget som omsøkt
Regionalt samarbeid for fossilfri næringstransportVESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE1 500 0002022Innvilget som omsøkt
Klimagassutslipp pga arealendring - GIS-kalkulatorVESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE700 0002022Innvilget som omsøkt
Foredlingsanlegg for østers til miljøvennlig kalkVESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE2021Avslått
N2 plasmareaktor - NEOVESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Pilotprosjekt Bærekraftig bylogistikk i TønsbergVESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Omstillingskompetanse for lavutslippssamfunnetVestfold Og Telemark Fylkeskommune350 0002020Delvis innvilget
Reduserte klimagassutslipp fra vegbyggingVestfold Og Telemark Fylkeskommune600 0002020Innvilget som omsøkt
Vestfoldkommunens klima- og energinettverkVestfold fylkeskommune225 0002019Innvilget som omsøkt
Vestfoldkommunens klima- og energinettverkVestfold fylkeskommune225 0002018Innvilget som omsøkt
Kunnskapsdeling fra miljøprosjektet nye Horten vgsVestfold fylkeskommune2017Avslått
Sykkeltellepunkt i Tønsberg Vestfold fylkeskommune2017Avslått
Fossilfri byggeplass miljøprosjekt nye Horten vgs Vestfold fylkeskommune2 435 5002017Innvilget som omsøkt
Veien til "utslippsfrie" drosjer i VestfoldVestfold fylkeskommune132 5002017Innvilget som omsøkt
Sykkelfremmende tiltak i Tønsberg Vestfold fylkeskommune2017Avslått
Vestfoldkommunens klima- og energinettverkVestfold fylkeskommune350 0002016Innvilget som omsøkt
Felles kunnskapsgrunnlag og indikatorerVestfold fylkeskommune2016Avslått
Poster per side241 - 270 of 2865 items