Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fokus på klima i tidleg planfase VESTLAND FYLKESKOMMUNE1 036 0002023Delvis innvilget
Klimagassutslepp i driftsfaseVESTLAND FYLKESKOMMUNE1 500 0002023Delvis innvilget
Elfly Bergen - Førde som pilot på kortbanenettetVESTLAND FYLKESKOMMUNE205 0002022Innvilget som omsøkt
Team Vestland – EU sin «Grønne giv» på vestlandskVESTLAND FYLKESKOMMUNE6 000 0002022Delvis innvilget
Kartlegging naturtyper, myr og vegetasjon i BT5VESTLAND FYLKESKOMMUNE348 0002022Innvilget som omsøkt
Etablering av hurtigladere for tungtransportVESTLAND FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Simulering energi- og effektbehov BT5VESTLAND FYLKESKOMMUNE175 0002022Delvis innvilget
Kartlegge effektbehov anleggsplassVESTLAND FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Beregninger for gress i pukkspor vs betongsporVESTLAND FYLKESKOMMUNE247 5002021Innvilget som omsøkt
Satsing på europeiske hydrogenutlysingarVESTLAND FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Klimapartnere Vestland VESTLAND FYLKESKOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Nasjonalt Løft Klimapartnere – del 2VESTLAND FYLKESKOMMUNE4 000 0002021Delvis innvilget
Utviding av H2 Truck til Vestland og Rogaland.VESTLAND FYLKESKOMMUNE652 0002021Delvis innvilget
Skifte ut fossile maskinar i vidaregåande skuleVESTLAND FYLKESKOMMUNE228 3882021Delvis innvilget
Klimakrav i anskaffingar fylkesvegane i VestlandVESTLAND FYLKESKOMMUNE1 000 0002021Delvis innvilget
Lågutslepp fylkesvegbygging og -driftingVESTLAND FYLKESKOMMUNE225 0002021Innvilget som omsøkt
Steinhandtering i tunnelprosjektering med SteinLCAVESTLAND FYLKESKOMMUNE350 0002021Innvilget som omsøkt
Merkostnad innkjøp elektrisk betongbil VESTLAND FYLKESKOMMUNE588 6002021Delvis innvilget
Reduserte meirkostnadar elektriske lokalbåtsambandVestland Fylkeskommune12 000 0002020Innvilget som omsøkt
Nasjonalt Løft KlimapartnereVestland Fylkeskommune5 000 0002020Delvis innvilget
Systematisk arbeid med klima i anskaffingarVestland Fylkeskommune2020Avslått
InfrastrukturprosjektetVestland Fylkeskommune250 0002020Delvis innvilget
FinansieringsprosjektetVestland Fylkeskommune2020Avslått
Grønn ledVestland Fylkeskommune2020Avslått
Elfly-konsortium i VestlandVestland Fylkeskommune350 0002020Innvilget som omsøkt
Nytt OpplæringsfartøyVestland Fylkeskommune12 000 0002020Innvilget som omsøkt
CO2 utslipp per meter bybanetrasé Vestland Fylkeskommune2020Avslått
Plast i sprengsteinsmasser Vestland Fylkeskommune2020Avslått
Merkostnad innkjøp elektrisk lastebil Vestland Fylkeskommune375 0002020Innvilget som omsøkt
Klimavennlig masseforvaltning i anleggsprosjekterVESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE300 0002023Innvilget som omsøkt
Poster per side241 - 270 of 3117 items