Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Ladeplan for elbåter fra Agder til indre OslofjordARENDAL KOMMUNE400 0002021Innvilget som omsøkt
Prøv en elbåtARENDAL KOMMUNE300 0002021Innvilget som omsøkt
Kartlegging for klimakutt på Øra industriområdeSEKSJON KULTUR, MILJØ OG BYUTVIKLING350 0002021Innvilget som omsøkt
Klima- og energinettverket FolloFROGN KOMMUNE150 0002021Innvilget som omsøkt
Framtidsrettet ladestrategiSTAVANGER KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Utslippsfri byggeplass - SlattumhallenNITTEDAL KOMMUNALE EIENDOMSFORETAK (NITTEDAL-EIENDOM KF)896 1422021Innvilget som omsøkt
Klimanettverk Nord-NorgeALTA KOMMUNE175 0002021Innvilget som omsøkt
Klimavennlig utnyttelse av PrestnesetBYGLAND KOMMUNE170 0002021Innvilget som omsøkt
Interkommunalt klimanettverk for LofotenVÅGAN KOMMUNE150 0002021Innvilget som omsøkt
Ladepunkter til kommunens tjenestebilerBYGLAND KOMMUNE120 0002021Innvilget som omsøkt
Naturbruksskole selvforsynt med energi innen 2030NORDLAND FYLKESKOMMUNE267 5002021Innvilget som omsøkt
Klimanettverk for HamarregionenRINGSAKER KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Idrettsfløy og skulebygg – Voss UngdomsskuleVOSS HERAD225 0002021Innvilget som omsøkt
Situasjonsanalyse bylogistikk TRONDHEIM KOMMUNE350 0002021Innvilget som omsøkt
Kortreist Kvalitet kommunenettverkSTAD KOMMUNE175 0002021Innvilget som omsøkt
31 nye ladepunkt for kommunens tjenestebilerÅS KOMMUNE620 0002021Innvilget som omsøkt
Fylkeskommunalt hydrogennettverkMØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE125 0002021Innvilget som omsøkt
Klimanettverk NordmøreKRISTIANSUND KOMMUNE175 0002021Innvilget som omsøkt
Juridisk vurdering av klimakrav i planerTRONDHEIM KOMMUNE900 0002021Innvilget som omsøkt
Sikteverk i anleggsprosjekter - miljøgevinst?LØRENSKOG KOMMUNE150 0002021Innvilget som omsøkt
Klimavennlig asfaltering NORDLAND FYLKESKOMMUNE170 0002021Innvilget som omsøkt
Ladepunkter for kommunale tjenestebilerGAUSDAL KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Klimanettverk Nord GudbrandsdalVÅGÅ KOMMUNE150 0002021Innvilget som omsøkt
Ladepunkt for Hjemmesykepleie og renholdskorpsSØR-FRON KOMMUNE180 0002021Innvilget som omsøkt
Pyrolyseanlegg Rygg miljøparkTØNSBERG KOMMUNE300 0002021Innvilget som omsøkt
Grønn transport og logistikk - nullutslippKONGSVINGER KOMMUNE400 0002021Innvilget som omsøkt
Klima og energi i Sør-ØsterdalREGIONRÅDET FOR SØR-ØSTERDAL125 0002021Innvilget som omsøkt
Hustadvika kulturskoleHUSTADVIKA KOMMUNE300 0002021Innvilget som omsøkt
Klimanettverk JærenSTAVANGER KOMMUNE225 0002021Innvilget som omsøkt
Ladepunkter for kommunale tenestebilarÅL KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side241 - 270 of 3007 items