Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Klimaomstilling i Troms og Finnmark fylkeskommuneTROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Ladepunkter for kommunale tjenestebilerGAUSDAL KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Klimanettverk Nord GudbrandsdalVÅGÅ KOMMUNE150 0002021Innvilget som omsøkt
Klimaeffektivt innkjøp SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN2021Avslått
Konkretisering av klimatiltak i jordbruketSKIEN KOMMUNE150 0002021Delvis innvilget
Merkostnad innkjøp elektrisk betongbil VESTLAND FYLKESKOMMUNE588 6002021Delvis innvilget
Ladepunkt for Hjemmesykepleie og renholdskorpsSØR-FRON KOMMUNE180 0002021Innvilget som omsøkt
Pyrolyseanlegg Rygg miljøparkTØNSBERG KOMMUNE300 0002021Innvilget som omsøkt
Ladepunkter KommunalteknikkPORSGRUNN KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK VEI237 0002021Delvis innvilget
Satsing på miljøvennleg kommunal transportFJORD KOMMUNE2021Avslått
Ladepunkt - Kommunale tenestebilarMIDT-TELEMARK KOMMUNE2021Avslått
Klimatiltak i Fagerheim skoleHORTEN KOMMUNE2021Avslått
Søknad om 10 ladepunkt til kommunale tenestebilarFJORD KOMMUNE160 0002021Delvis innvilget
Grønn transport og logistikk - nullutslippKONGSVINGER KOMMUNE400 0002021Innvilget som omsøkt
Fleire ladepunkt for kommunale tenestebilar HJELMELAND KOMMUNE100 0002021Delvis innvilget
Opprusting/ nybygg Tokke skuleTOKKE KOMMUNE280 0002021Delvis innvilget
Ladepunkt kommunale tjenestebilerNÆRØYSUND KOMMUNE400 0002021Delvis innvilget
Marinen: Klimavennlig steinleveranseTRONDHEIM KOMMUNE2021Avslått
Ladepunkt på SiraUTSIRA KOMMUNE2021Avslått
Klima og energi i Sør-ØsterdalREGIONRÅDET FOR SØR-ØSTERDAL125 0002021Innvilget som omsøkt
Rådgjevar for klimavennlege innkjøpKINN KOMMUNE1 500 0002021Delvis innvilget
Hustadvika kulturskoleHUSTADVIKA KOMMUNE300 0002021Innvilget som omsøkt
Uttesting av store elektriske robotgressklippereBODØ KOMMUNE2021Avslått
Klimanettverk JærenSTAVANGER KOMMUNE225 0002021Innvilget som omsøkt
Offentlig ladepunkt i sentrum i Ål kommune ÅL KOMMUNE2021Avslått
Ladepunkter for kommunale tenestebilarÅL KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Økt uttak av deponigass fra Sørlimosen (Grønmo depEIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN1 200 0002021Delvis innvilget
Smarte sykkelskapSANDEFJORD KOMMUNE2021Avslått
Elektrisk gravemaskin og hjullaster til BydriftSANDEFJORD KOMMUNE373 0002021Delvis innvilget
Reduksjon av matsvinn i Voss heradVOSS HERAD150 0002021Delvis innvilget
Poster per side2611 - 2640 of 3007 items