Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Nedre Singsaker, fornyelse VA-anleggTRONDHEIM KOMMUNE3 500 0002023Delvis innvilget
Avløpssystem Ladebekken-Rosenborg, Etappe 4TRONDHEIM KOMMUNE5 300 0002023Delvis innvilget
Separering Nedre Charlottenlund vestTRONDHEIM KOMMUNE3 700 0002023Delvis innvilget
Klimavennlige innkjøp - MiljørådgiverTRONDHEIM KOMMUNE500 0002023Innvilget som omsøkt
Klimavennlige innkjøp - MiljøkontrollørTRONDHEIM KOMMUNE500 0002023Innvilget som omsøkt
Nedre Singsaker, fornyelse VA-anleggTRONDHEIM KOMMUNE300 0002023Delvis innvilget
Avløpssystem Ladebekken-Rosenborg, Etappe 4TRONDHEIM KOMMUNE300 0002023Delvis innvilget
94106055 Reppe - Vikåsen, gang- og sykkeltilbudTRONDHEIM KOMMUNE2023Avslått
Bakklandet - utslippsfri anleggsplassTRONDHEIM KOMMUNE2023Avslått
Gammel-lina fortau og VA-anleggTRONDHEIM KOMMUNE2 000 0002023Delvis innvilget
Breidablikveien, veg og VATRONDHEIM KOMMUNE2023Avslått
Klæbuveien fortau og VA-anleggTRONDHEIM KOMMUNE2023Avslått
Heldags klimaopplæring plan- og byggesakTRONDHEIM KOMMUNE2023Avslått
Utslippsfri byggeplass ProduksjonskjøkkenetTRONDHEIM KOMMUNE885 0002022Innvilget som omsøkt
Bakklandet - utslippsfri anleggsplassTRONDHEIM KOMMUNE2022Avslått
Tyholtveien øst, veg og VATRONDHEIM KOMMUNE822 4502022Delvis innvilget
94106055 Reppe - Vikåsen, gang- og sykkeltilbudTRONDHEIM KOMMUNE350 0002022Innvilget som omsøkt
Betong lavkarbon ekstrem 2, ProduksjonskjøkkenetTRONDHEIM KOMMUNE365 1672022Innvilget som omsøkt
Oppsirkulering av 90 år gammel murteglTRONDHEIM KOMMUNE250 0002022Delvis innvilget
Ladeløsning utslippsfrie bygge- og anleggsplasserTRONDHEIM KOMMUNE8 000 0002022Delvis innvilget
Økt materialgjenvinning og ombruk av trevirkeTRONDHEIM KOMMUNE2022Avslått
Næringsarealutvikling-miljøvennlig transportTRONDHEIM KOMMUNE250 0002022Innvilget som omsøkt
Bærekraftige boligområder - miljøvennlig transportTRONDHEIM KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Granåsen IdrettsparkTRONDHEIM KOMMUNE2 635 0002022Delvis innvilget
Delvis utslippsfri byggeplass Risvollan barnehageTRONDHEIM KOMMUNE2 100 0002022Innvilget som omsøkt
Buranbanen aktivitetsparkTRONDHEIM KOMMUNE3 450 0002021Innvilget som omsøkt
Sirkulært og bærekraftig gjenbruk av kontormøblerTRONDHEIM KOMMUNE288 0002021Delvis innvilget
Kartlegging og mulig utnyttelse av gass fra deponiTRONDHEIM KOMMUNE2 000 0002021Innvilget som omsøkt
Utredning lav- og nullutslippssonerTRONDHEIM KOMMUNE250 0002021Delvis innvilget
Grønn offentlig finansTRONDHEIM KOMMUNE350 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side2611 - 2640 of 3117 items