Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Reis grønt TromsTroms fylkeskommune250 0002017Innvilget som omsøkt
4 konkurranser om klimavennlige byggFutureBuilt250 0002017Delvis innvilget
Granåsen som nullutslippsområdeTrondheim Kommune, Miljøenheten450 0002017Innvilget som omsøkt
Sikker sykkelparkering i sentrumMoss kommune. Vei, vann og avløp2017Avslått
Det grønne skifte i videregående opplæringOpplandfylkeskommune2017Avslått
Sykkelfremmende tiltak i Tønsberg kommuneTønsberg kommune2017Avslått
Områdeplan for Ulsteinvik - fortettingsstrategiUlstein kommune175 0002017Delvis innvilget
Gang- og sykkelveg til Valdres storhallNord-Aurdal kommune2017Avslått
Miljøfyrtårnsertifisering av Rana kommune Rana kommune2017Avslått
Solcelle anlegg og automatisering-Bislett stadionKultur- og idrettsbygg Oslo KF2017Avslått
Bioenergianlegg på BerkåkRennebu Kommune2017Avslått
El-sykkeldelingstjeneste Ski kommune2017Avslått
Fossilfrie tunge kjøretøy i Trondheim kommuneTrondheim Kommune, Miljøenheten2 628 0002017Delvis innvilget
Avløpsslam og hestemøkk som ressursNesodden kommune2017Avslått
Reisevane- og holdningsundersøkelse, sykkelVestby kommune2017Avslått
Nytt kollektivknutepunkt i Ørsta sentrumØrsta kommune2017Avslått
Solcelle-ladestasjon til el-sykkelLørenskog kommune, Strategi, plan og miljø2017Avslått
Mobilitetstiltak i Alta for redusert bilbrukAlta kommune126 0002017Delvis innvilget
Mobile stativ for sykkelparkering i Ski sentrumSki kommune100 0002017Delvis innvilget
Bilfritt HedmarkMarija Radovanovic2017Avslått
Rassikring av tunnel for gang- og sykkelvegSauda Kommune2017Avslått
Ladepunkt elbiler Sauda kommuneSauda Kommune200 0002017Delvis innvilget
Klimavennlig snøproduksjonTrondheim Kommune, Miljøenheten2017Avslått
Ørland, kollektivt og sykkel fremfor bilØrland kommune240 0002017Innvilget som omsøkt
Til fots eller på sykkel i jugendbyenÅlesund kommune1 800 0002017Delvis innvilget
Forprosjekt Skolevegen BrumunddalRingsaker kommune75 0002017Delvis innvilget
"Miljøgate" - Sivert Nilsens gate og ny busstrasseTeknisk drift, Vågan kommune330 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av biogasspotensialet i AltaAlta kommune155 0002017Innvilget som omsøkt
Klimasats i landbruket i Steinkjer kommuneSteinkjer kommune210 0002017Innvilget som omsøkt
Autonome elektriske busser i TrondheimTrondheim Kommune, Miljøenheten2017Avslått
Poster per side2581 - 2610 of 3119 items