Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Klimaseminar for bønder i Grenland – hvordan bli kSKIEN KOMMUNE2021Avslått
Situasjonsanalyse bylogistikk TRONDHEIM KOMMUNE350 0002021Innvilget som omsøkt
Gratis sundbåt 2021 og deler av 2022KRISTIANSUND KOMMUNE2021Avslått
Kortreist Kvalitet kommunenettverkSTAD KOMMUNE175 0002021Innvilget som omsøkt
Miljøvennlig transport og maskiner nye TøyenbadetKULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF3 000 0002021Delvis innvilget
31 nye ladepunkt for kommunens tjenestebilerÅS KOMMUNE620 0002021Innvilget som omsøkt
Trondheim kommuneTRONDHEIM KOMMUNE2 325 0002021Delvis innvilget
Strategi og plan for fylle-og lade infrastrukturMØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE800 0002021Delvis innvilget
Fylkeskommunalt hydrogennettverkMØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE125 0002021Innvilget som omsøkt
Næringsutvikling fra offshore fornybar energiMØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Bunkring av hydrogen langs kystenMØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Klimanettverk NordmøreKRISTIANSUND KOMMUNE175 0002021Innvilget som omsøkt
Juridisk vurdering av klimakrav i planerTRONDHEIM KOMMUNE900 0002021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av økosystemer TØNSBERG KOMMUNE1 000 0002021Delvis innvilget
Dælenenga Flerbrukshall – Utslippsfri byggeplassKULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF1 000 0002021Delvis innvilget
Dælenenga Flerbrukshall - Materialbruk ved ombrukKULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF2 000 0002021Delvis innvilget
Høyere miljø- og klimakrav i anleggsprosjekterLØRENSKOG KOMMUNE2021Avslått
Rehabilitering av kunstgressbanerKRISTIANSAND KOMMUNE2021Avslått
Smarte veierGJESDAL KOMMUNE2021Avslått
Ladestasjon for elektriske lastebilerÅLESUND KOMMUNE2 975 0002021Delvis innvilget
Samferdselsanalyse STAD KOMMUNE350 0002021Delvis innvilget
Ladepunkter til bilparken i Tvedestrand kommuneTVEDESTRAND KOMMUNE2021Ikke realitetsbehandlet
Ladepunkter i Kongsvinger kommuneKONGSVINGER KOMMUNE2021Avslått
Ladepunkt ved hjemmetjenesten og Teknisk driftSURNADAL KOMMUNE201 0002021Delvis innvilget
Mulighetsstudie ladepunkter elektriske maskinerLØRENSKOG KOMMUNE350 0002021Delvis innvilget
Mobilitetspunkt m/pendlarparkering og sykkelhotellGISKE KOMMUNE2021Avslått
Sikteverk i anleggsprosjekter - miljøgevinst?LØRENSKOG KOMMUNE150 0002021Innvilget som omsøkt
Klimavennlig asfaltering NORDLAND FYLKESKOMMUNE170 0002021Innvilget som omsøkt
Klimavennlige innkjøp; klima- og miljørådgiver MIDT-TELEMARK KOMMUNE1 012 5002021Delvis innvilget
Biogassanlegg i Indre Storfjord - foranalyseSTRANDA KOMMUNE300 0002021Delvis innvilget
Poster per side2581 - 2610 of 3007 items