Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Bygningsinformasjonsmodellering og livsløpsanalyseSørum kommune2017Avslått
Bysykkelordning i SandefjordSandefjord kommune2017Avslått
Lavenergibygging av nye Follo barne- og ungdomsskoSki kommune2017Avslått
Pilottesting av førerløs elektrisk minibussRingerike kommune2017Avslått
Klimabudsjett for TrondheimTrondheim Kommune, Miljøenheten2017Avslått
Klimavennlige materialer i 4 skole- og barnehagebyTrondheim Kommune, Miljøenheten2017Avslått
Datagrunnlag for klimabudsjettSør-Trøndelag Fylkeskommune2017Avslått
Materialer i velferdssentra og boliger Trondheim Kommune, Miljøenheten2017Avslått
Klimasmart arealplanleggingLier kommune2017Avslått
Innsyn i digitaliserte byggesaksarkiv for innbyggeFrogn kommune2017Avslått
Klimafotavtrykkanalyse Askøy kommuneAskøy kommune2017Avslått
CO2 reduserende tiltak: Energi, vann og avfallHvaler kommune2017Avslått
Bussholdeplasser Rana kommune2017Avslått
Busskur i krinsaneUlstein kommune2017Avslått
Produsere strøm av Biogass som i dag faklesÅs kommune2017Avslått
Sikker sykkelparkering i sentrumMoss kommune. Vei, vann og avløp2017Avslått
Det grønne skifte i videregående opplæringOpplandfylkeskommune2017Avslått
Sykkelfremmende tiltak i Tønsberg kommuneTønsberg kommune2017Avslått
Gang- og sykkelveg til Valdres storhallNord-Aurdal kommune2017Avslått
Miljøfyrtårnsertifisering av Rana kommune Rana kommune2017Avslått
Solcelle anlegg og automatisering-Bislett stadionKultur- og idrettsbygg Oslo KF2017Avslått
Bioenergianlegg på BerkåkRennebu Kommune2017Avslått
El-sykkeldelingstjeneste Ski kommune2017Avslått
Avløpsslam og hestemøkk som ressursNesodden kommune2017Avslått
Reisevane- og holdningsundersøkelse, sykkelVestby kommune2017Avslått
Nytt kollektivknutepunkt i Ørsta sentrumØrsta kommune2017Avslått
Solcelle-ladestasjon til el-sykkelLørenskog kommune, Strategi, plan og miljø2017Avslått
Bilfritt HedmarkMarija Radovanovic2017Avslått
Rassikring av tunnel for gang- og sykkelvegSauda Kommune2017Avslått
Klimavennlig snøproduksjonTrondheim Kommune, Miljøenheten2017Avslått
Poster per side2581 - 2610 of 2867 items