Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Klimavennlig snøproduksjonTrondheim Kommune, Miljøenheten2017Avslått
Miljøfyrtårnsertifisering av Rana kommune Rana kommune2017Avslått
Trafikktavle som viser antall gående og syklendeNarvik kommune2017Avslått
Klimaregnskap i Narvik kommune / Ofoten regionenNarvik kommune2017Avslått
Datagrunnlag for klimabudsjettSør-Trøndelag Fylkeskommune2017Avslått
Klimafotavtrykkanalyse Askøy kommuneAskøy kommune2017Avslått
Miljøsertifisering av kommunar, klimapartnararHordaland fylkeskommune2017Avslått
Klimaregnskap i Alta kommuneAlta kommune2017Avslått
Klimastasjoner på strategiske steder i MålselvMålselv kommune2017Avslått
Bærekraftig, urbant og livskraftig sentrumJevnaker kommune2017Avslått
Klimavennlig planlegging i Røyken sentrumRøyken kommune2017Avslått
Materialer i velferdssentra og boliger Trondheim Kommune, Miljøenheten2017Avslått
Autonome elektriske busser i TrondheimTrondheim Kommune, Miljøenheten2017Avslått
Forprosjekt selvkjørende kjøretøy - FrognFrogn kommune2017Avslått
Pilottesting av førerløs elektrisk minibussBergen kommune - Bymiljøetaten2017Avslått
Pilottesting av førerløs elektrisk minibussRingerike kommune2017Avslått
Klimavennlig transport i kommunale tjenesterGjerdrum kommune2017Avslått
Produsere strøm av Biogass som i dag faklesÅs kommune2017Avslått
LivingLabBærum kommune2017Avslått
Kunnskapsdeling fra miljøprosjektet nye Horten vgsVestfold fylkeskommune2017Avslått
Sikker sykkelparkering i sentrumMoss kommune. Vei, vann og avløp2017Avslått
Sykkeltellepunkt i Tønsberg Vestfold fylkeskommune2017Avslått
Semihurtigladestasjoner for el-bil i SandefjordSandefjord kommune2017Avslått
Bysykkelordning i SandefjordSandefjord kommune2017Avslått
Sykkelparkering ved fylkesadm. og vgs. Telemark fylkeskommune2017Avslått
Rassikring av tunnel for gang- og sykkelvegSauda Kommune2017Avslått
Klimavennlig kulturhusGjerdrum kommune2017Avslått
Bysykkel SandvikaBærum kommune2017Avslått
Lavenergibygging av nye Follo barne- og ungdomsskoSki kommune2017Avslått
El-sykkeldelingstjeneste Ski kommune2017Avslått
Poster per side2581 - 2610 of 2955 items