Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Trondheim Torg: fossilfri anleggsplass i midtbyenTrondheim Kommune, Miljøenheten2 090 0002018Innvilget som omsøkt
Bildeling som effektivt klimatiltak i TrondheimTrondheim Kommune, Miljøenheten150 0002018Delvis innvilget
Klimagassregnskap i areal- og transportplanleggingTrondheim Kommune, Miljøenheten2017Avslått
Klimavennlig snøproduksjonTrondheim Kommune, Miljøenheten2017Avslått
Materialer i velferdssentra og boliger Trondheim Kommune, Miljøenheten2017Avslått
Autonome elektriske busser i TrondheimTrondheim Kommune, Miljøenheten2017Avslått
Klimavennlige materialer i 4 skole- og barnehagebyTrondheim Kommune, Miljøenheten2017Avslått
Redusert matsvinn og klimavennlige menyerTrondheim Kommune, Miljøenheten437 5002017Innvilget som omsøkt
Klimavennlig tjenestetransportTrondheim Kommune, Miljøenheten2 150 0002017Delvis innvilget
Klimabudsjett for TrondheimTrondheim Kommune, Miljøenheten2017Avslått
Fossilfrie bygge- og anleggsplasser i Trondheim koTrondheim Kommune, Miljøenheten250 0002017Innvilget som omsøkt
Lokalsenter- og knutepunktutviklingTrondheim Kommune, Miljøenheten750 0002017Innvilget som omsøkt
Granåsen som nullutslippsområdeTrondheim Kommune, Miljøenheten450 0002017Innvilget som omsøkt
Fossilfrie tunge kjøretøy i Trondheim kommuneTrondheim Kommune, Miljøenheten2 628 0002017Delvis innvilget
Sykkelparkering i Trondheim KommuneTrondheim Parkering KF2016Avslått
Etablering av ladestasjonTrondheim Parkering KF2016Avslått
Materialgjenvinning og ombruk av trevirke TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS2021Avslått
Ladestasjoner til kommunal bilparkTrysil Kommune40 0002020Innvilget som omsøkt
Mobilitetsstrategi for Sør-Østerdal – fossilfri trTrysil Kommune1 500 0002019Delvis innvilget
Ladepunkter for kommunale tjenestebilerTRYSIL KOMMUNE160 0002021Innvilget som omsøkt
Bedre føre snar, enn etter "by car"Trøgstad kommune45 0002017Delvis innvilget
Trøndersk klimamesterskapTrøndelag fylkeskommune2019Avslått
Klimakompetanse i arealplanlegging i TrøndelagTrøndelag fylkeskommune475 0002018Innvilget som omsøkt
Nettverk for Lavutslipp TrøndelagTrøndelag fylkeskommune1 100 0002018Innvilget som omsøkt
MobilitetsportalTrøndelag fylkeskommune1 900 0002018Innvilget som omsøkt
Reduserte indirekte utslipp i offentlige innkjøpTrøndelag fylkeskommune2018Avslått
Test av fossilfrie kjøretøy og maskinerTrøndelag fylkeskommune2018Ikke realitetsbehandlet
Trøndersk KlimamesterskapTrøndelag fylkeskommune662 5002018Innvilget som omsøkt
Klimapartnere TrøndelagTrøndelag fylkeskommune250 0002018Innvilget som omsøkt
Lagring av karbon i landbruketTrøndelag fylkeskommune250 0002018Innvilget som omsøkt
Poster per side2551 - 2580 of 3007 items