Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Områderegulering av byområder med null utslippBODØ KOMMUNE625 0002022Delvis innvilget
BYGG i TRE Vestfold TelemarkFYRESDAL KOMMUNE625 0002022Innvilget som omsøkt
BYGG i TRE Vestfold TelemarkFYRESDAL KOMMUNE625 0002021Delvis innvilget
BYGG i TRE Vestfold TelemarkFyresdal Kommune625 0002020Innvilget som omsøkt
Trafikknutepunkt LangnesFinnmark fylkeskommune625 0002019Avlyst
Informasjon og rådgivningssenter for mobilitetTromsø kommune645 0002018Innvilget som omsøkt
KARTLEGGING AV MULIGE TILTAK KNYTTET TIL INNKJØP OFARSUND KOMMUNE650 0002022Innvilget som omsøkt
Ta vare på ressursene – Agder KRISTIANSAND KOMMUNE650 0002021Delvis innvilget
Klimavennlig areal- og transportplanlegging Horten kommune650 0002018Delvis innvilget
Sykkelhotell med solcellelading av elsykkel-VestbyVestby kommune650 0002016Innvilget som omsøkt
Utviding av H2 Truck til Vestland og Rogaland.VESTLAND FYLKESKOMMUNE652 0002021Delvis innvilget
Gruben barneskole – støtte merkostnad byggeplassRana Kommune652 5002019Innvilget som omsøkt
Klimavennlig byreparasjon Sandviken byområde BERGEN KOMMUNE660 0002022Delvis innvilget
Trøndersk KlimamesterskapTrøndelag fylkeskommune662 5002018Innvilget som omsøkt
Anskaffelse av en elektrisk minibussAsker Kommune675 0002020Innvilget som omsøkt
Ladepunkt til tenestebilarKinn Kommune675 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltakspakke: redusere bilbruk og øke gang/sykkel.Sortland Kommune / Suorttá Souhkan678 0002019Delvis innvilget
34 ladepunkter i Levanger kommuneLEVANGER KOMMUNE680 0002021Delvis innvilget
Ladepunkter til kommunale tjenestebilerGran kommune680 0002019Delvis innvilget
Elektrisk feiebilSveio Kommune695 0002019Delvis innvilget
Løkkaungdom mot matsvinn Oslo Kommune Bydel 2 Grunerløkka695 5062019Delvis innvilget
Klimagassutslipp pga arealendring - GIS-kalkulatorVESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE700 0002022Innvilget som omsøkt
Reduksjon av klimagassutslepp i Indre Sogn LÆRDAL KOMMUNE700 0002021Innvilget som omsøkt
Ladepunkt til bildelingsordning i ÅlesundÅlesund Kommune700 0002020Innvilget som omsøkt
Omlegging til nullutsllippskjøretøy i HåHå Kommune700 0002020Delvis innvilget
utbedring av lagerområde - HimstadjordetBymiljøetaten700 0002018Delvis innvilget
Lokal produksjon av biokull og bioenergiSandnes kommune700 0002017Innvilget som omsøkt
KI(c)K – Klimavennlige InnlandskommunerOpplandfylkeskommune700 0002016Innvilget som omsøkt
Forprosjekt Bygdepakke BøBø kommune700 0002016Delvis innvilget
Byutvikling knutepunkt Stjørdal - planutredningStjørdal kommune, Etat Teknisk Drift700 0002016Delvis innvilget
Poster per side2551 - 2580 of 3007 items