Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Informasjon og rådgivningssenter for mobilitetTromsø kommune645 0002018Innvilget som omsøkt
KARTLEGGING AV MULIGE TILTAK KNYTTET TIL INNKJØP OFARSUND KOMMUNE650 0002022Innvilget som omsøkt
Ta vare på ressursene – Agder KRISTIANSAND KOMMUNE650 0002021Delvis innvilget
Klimavennlig areal- og transportplanlegging Horten kommune650 0002018Delvis innvilget
Sykkelhotell med solcellelading av elsykkel-VestbyVestby kommune650 0002016Innvilget som omsøkt
Utviding av H2 Truck til Vestland og Rogaland.VESTLAND FYLKESKOMMUNE652 0002021Delvis innvilget
Gruben barneskole – støtte merkostnad byggeplassRana Kommune652 5002019Innvilget som omsøkt
Trøndersk KlimamesterskapTrøndelag fylkeskommune662 5002018Innvilget som omsøkt
Anskaffelse av en elektrisk minibussAsker Kommune675 0002020Innvilget som omsøkt
Ladepunkt til tenestebilarKinn Kommune675 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltakspakke: redusere bilbruk og øke gang/sykkel.Sortland Kommune / Suorttá Souhkan678 0002019Delvis innvilget
34 ladepunkter i Levanger kommuneLEVANGER KOMMUNE680 0002021Delvis innvilget
Ladepunkter til kommunale tjenestebilerGran kommune680 0002019Delvis innvilget
Elektrisk feiebilSveio Kommune695 0002019Delvis innvilget
Løkkaungdom mot matsvinn Oslo Kommune Bydel 2 Grunerløkka695 5062019Delvis innvilget
Reduksjon av klimagassutslepp i Indre Sogn LÆRDAL KOMMUNE700 0002021Innvilget som omsøkt
Ladepunkt til bildelingsordning i ÅlesundÅlesund Kommune700 0002020Innvilget som omsøkt
Omlegging til nullutsllippskjøretøy i HåHå Kommune700 0002020Delvis innvilget
utbedring av lagerområde - HimstadjordetBymiljøetaten700 0002018Delvis innvilget
Lokal produksjon av biokull og bioenergiSandnes kommune700 0002017Innvilget som omsøkt
Byutvikling knutepunkt Stjørdal - planutredningStjørdal kommune, Etat Teknisk Drift700 0002016Delvis innvilget
Forprosjekt Bygdepakke BøBø kommune700 0002016Delvis innvilget
KI(c)K – Klimavennlige InnlandskommunerOpplandfylkeskommune700 0002016Innvilget som omsøkt
Ladepunkter for å kunne anskaffe kommunale elbilerAsker kommune700 0002016Delvis innvilget
Klimavennlige menyer i kommunal matserveringFredrikstad kommune700 0002016Delvis innvilget
Eletriske biler og ladestasjonerStavanger byggdrift KF704 0002019Delvis innvilget
Støtte til hurtigladere for eldrosjer i ArendalAgder Fylkeskommune710 0002020Innvilget som omsøkt
Hov omsorgsboliger- Kimavennlig byggingRingerike Kommune, avdeling Utbygging712 5002019Innvilget som omsøkt
Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og ATPGran kommune715 0002016Innvilget som omsøkt
Ladepunkt til kommunale tenestebilar VINDAFJORD KOMMUNE720 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side2551 - 2580 of 2955 items