Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Bærekraftige bydeler med scenariotenkingTrondheim Kommune900 0002019Delvis innvilget
Gjenbruk av brostein til det Nye Torvet Trondheim Kommune2019Avslått
Elektrisk avfallsbil i Trondheim KommuneTrondheim Kommune2 148 0002019Delvis innvilget
Redusert avfallstransport med smarte søppeldunkerTrondheim Kommune3 700 0002019Delvis innvilget
Rammeavtale elektriske småmaskinerTrondheim Kommune2019Avslått
Utslippsfri byggeplass ProduksjonskjøkkenetTRONDHEIM KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Bakklandet - utslippsfri anleggsplassTRONDHEIM KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Tyholtveien øst, veg og VATRONDHEIM KOMMUNE 2022Ikke behandlet
94106055 Reppe - Vikåsen, gang- og sykkeltilbudTRONDHEIM KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Betong lavkarbon ekstrem 2, ProduksjonskjøkkenetTRONDHEIM KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Oppsirkulering av 90 år gammel murteglTRONDHEIM KOMMUNE250 0002022Delvis innvilget
Ladeløsning utslippsfrie bygge- og anleggsplasserTRONDHEIM KOMMUNE8 000 0002022Delvis innvilget
Økt materialgjenvinning og ombruk av trevirkeTRONDHEIM KOMMUNE2022Avslått
Næringsarealutvikling-miljøvennlig transportTRONDHEIM KOMMUNE250 0002022Innvilget som omsøkt
Bærekraftige boligområder - miljøvennlig transportTRONDHEIM KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Granåsen IdrettsparkTRONDHEIM KOMMUNE2 635 0002022Delvis innvilget
Delvis utslippsfri byggeplass Risvollan barnehageTRONDHEIM KOMMUNE2 100 0002022Innvilget som omsøkt
Buranbanen aktivitetsparkTRONDHEIM KOMMUNE3 450 0002021Innvilget som omsøkt
Sirkulært og bærekraftig gjenbruk av kontormøblerTRONDHEIM KOMMUNE288 0002021Delvis innvilget
Kartlegging og mulig utnyttelse av gass fra deponiTRONDHEIM KOMMUNE2 000 0002021Innvilget som omsøkt
Utredning lav- og nullutslippssonerTRONDHEIM KOMMUNE250 0002021Delvis innvilget
Grønn offentlig finansTRONDHEIM KOMMUNE350 0002021Innvilget som omsøkt
Prosjektstilling - gjenbruk av bygningsmaterialerTRONDHEIM KOMMUNE2021Avslått
Redusert lysforurensing og strømforbrukTRONDHEIM KOMMUNE2021Avslått
Situasjonsanalyse bylogistikk TRONDHEIM KOMMUNE350 0002021Innvilget som omsøkt
Trondheim kommuneTRONDHEIM KOMMUNE2 325 0002021Delvis innvilget
Juridisk vurdering av klimakrav i planerTRONDHEIM KOMMUNE900 0002021Innvilget som omsøkt
Marinen: Klimavennlig steinleveranseTRONDHEIM KOMMUNE2021Avslått
Etablering av ladepunkter for drosjenæringenTrondheim Kommune, Miljøenheten1 000 0002019Innvilget som omsøkt
Handlingsprogram FuturumTrondheim Kommune, Miljøenheten2019Avslått
Poster per side2521 - 2550 of 3007 items