Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kampanje for klimatiltak i landbruket i FauskeFAUSKE KOMMUNE2022Avslått
Fv. 43 ViksvannetAGDER FYLKESKOMMUNE450 0002022Delvis innvilget
Strategi grønne anskaffelserSKIEN KOMMUNE2022Avslått
Ladepunkter på offentlige byggDYRØY KOMMUNE2022Avslått
Ombygging til Familiens hus GJESDAL KOMMUNE479 0622022Delvis innvilget
Klimaeffektiv arealbruk til helsebyggKRISTIANSAND KOMMUNE HELSE OG MESTRING200 0002022Innvilget som omsøkt
Ny fv. 410 til Eydehavn klimatiltak i kontraktAGDER FYLKESKOMMUNE1 629 0002022Innvilget som omsøkt
Sirkulær havnesatsing i NarvikNARVIK HAVN KF350 0002022Delvis innvilget
Klimafordelaktig materialer i konkurransegrunnlagAGDER FYLKESKOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Fylkeskommunalt Hydrogennettverk MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE150 0002022Delvis innvilget
Høknes barnehage i NamsosNAMSOS KOMMUNE2022Avslått
Kortreist Kvalitet – bærekraftig klimaomstilling KRISTIANSAND KOMMUNE150 0002022Innvilget som omsøkt
RED. KLIMAG.UTSLIPP–ENERGIOMLEG. LANDBAGDER FYLKESKOMMUNE190 0002022Innvilget som omsøkt
Digital klimasatsing MOSS KOMMUNE350 0002022Innvilget som omsøkt
Koordinator i prosjektstilling til ombrukssenter KINN KOMMUNE2022Avslått
Fra matsvinn til matvinnDRAMMEN KOMMUNE1 625 0002022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av karbonrike arealerHADSEL KOMMUNE225 0002022Delvis innvilget
Næringsarealutvikling-miljøvennlig transportTRONDHEIM KOMMUNE250 0002022Innvilget som omsøkt
VA rehabiliteringsanlegg Marcus Thranesgt. del 4 KRISTIANSAND KOMMUNE3 530 0002022Delvis innvilget
Klimasmart sirkulærøkonomiHOL KOMMUNE2022Avslått
Produksjon av grønt hydrogen i Kristiansand havnKRISTIANSAND HAVN IKS2022Avslått
Bærekraftige boligområder - miljøvennlig transportTRONDHEIM KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Merkostnad i anskaffelse- elektrisk feiemaskin DRAMMEN KOMMUNE2022Avslått
Klima og miljøvennlig håndtering av massefyllingerROGALAND FYLKESKOMMUNE350 0002022Innvilget som omsøkt
Nettverk for utslippsreduksjon i plan- og byggesakBERGEN KOMMUNE50 0002022Innvilget som omsøkt
Klimaløftet i samferdsel TFFKTROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE1 500 0002022Delvis innvilget
Kartlegging av klimatiltak for undervisningsfjøsMØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE348 5002022Innvilget som omsøkt
Gjenbrukte og klimavennlige materialerSANDEFJORD KOMMUNE230 0002022Innvilget som omsøkt
Grønt hytteliv på VestlandetBERGEN KOMMUNE1 200 0002022Innvilget som omsøkt
Kriterier og piloter plusslandskapOSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN1 000 0502022Innvilget som omsøkt
Poster per side211 - 240 of 3007 items