Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Stasjonære griller og forskrift mot engangsgrillerMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Produksjon av grønt hydrogen i Kristiansand havnKRISTIANSAND HAVN IKS2022Avslått
Utarbeidelse og gjennomføring av strategi for grønSKIEN KOMMUNE2022Avslått
Landstrøm til fiskerikaien i Kristiansand HavnKRISTIANSAND HAVN IKS2022Avslått
Alpinbakke i LongyearbyenLONGYEARBYEN LOKALSTYRE2022Avslått
Utslippsmodell Kristiansand HavnKRISTIANSAND HAVN IKS2022Avslått
Kunnskapsbasert klimatilpasning overvann, skred ogGRANE KOMMUNE2022Avslått
Gjenbruk av betong tårnkiosker til turisme-formål KLEPP KOMMUNE2022Avslått
Prosjektering SentrumsvegenNORD-ODAL KOMMUNE2022Avslått
Ladestasjon for el-drevne anleggsmaskiner TØNSBERG KOMMUNE2022Avslått
Ny løsning til drift av fjernvarmenett EIDSKOG KOMMUNE2022Avslått
Kriterier og piloter PlusslandskapOSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN2021Avslått
Solenergidrevet kvern for energieffektiv transportGJØVIK KOMMUNE2021Avslått
Gjenbruk av regnvannGJØVIK KOMMUNE2021Avslått
Piloter på FutureBuilt 2.0 kriterierOSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN2021Avslått
Energi- og klimakartlegging i formålsbyggNES KOMMUNE2021Avslått
Prosjektmedarbeider bærekraftig møbelforbrukOSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN2021Avslått
KEM-bok utbedring GyllenborgbruaTROMSØ KOMMUNE2021Avslått
Behovskartlegging ladeinfrastruktur maskinBODØ KOMMUNE2021Avslått
Solceller på virksomhetsbyggRENDALEN KOMMUNE2021Avslått
Ladepunkt - elbiler til heimetenstaVANYLVEN KOMMUNE2021Avslått
Flakstad fritidsbussFLAKSTAD KOMMUNE2021Avslått
Kartlegge tiltak for tilrettelegging sjøfartHERØY KOMMUNE2021Avslått
Materialgjenvinning og ombruk av trevirke TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS2021Avslått
Ladepunkt for EL-bilØYSTRE SLIDRE KOMMUNE2021Avslått
Ladepunkter til tjenestebilerLINDESNES KOMMUNE2021Avslått
Bygg og anleggsstruktur på Ågotnes og SkogsvågØYGARDEN KOMMUNE2021Avslått
Ladebilder for elbiler i Røyrvik kommuneRØYRVIK KOMMUNE2021Avslått
Ladepunkt for tyngre kjøretøy i SødalenKRISTIANSUND KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging biogassanlegg av slamKRISTIANSUND KOMMUNE2021Avslått
Poster per side211 - 240 of 2955 items