Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Skur 38 - utslippsfri byggeplassOSLO HAVN KF1 082 2502021Innvilget som omsøkt
Mer klimavennlig detaljprosjekt VA RøykåsbekkenLØRENSKOG KOMMUNE240 0002021Innvilget som omsøkt
Beregninger for gress i pukkspor vs betongsporVESTLAND FYLKESKOMMUNE247 5002021Innvilget som omsøkt
Ålgård svømmehallGJESDAL KOMMUNE300 0002021Innvilget som omsøkt
Grønn omstillingRANA KOMMUNE525 0002021Innvilget som omsøkt
Delingsplattform for klimavennlige menyerOSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN1 500 0002021Innvilget som omsøkt
ReiseKuttTRØNDELAG FYLKESKOMMUNE350 0002021Innvilget som omsøkt
Kursserie - klimatiltak i jord- og skogbruksnæringRINGERIKE KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Måling og indikatorer indirekte utslipp OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN500 0002021Innvilget som omsøkt
Bruk av KMDs ADV-verktøy til parkeringsanalyserSKIEN KOMMUNE300 0002021Innvilget som omsøkt
Sirkulærøkonomi i ListerLYNGDAL KOMMUNE150 0002021Innvilget som omsøkt
Nettverk for aktive og innovative klimakommunerBÆRUM KOMMUNE325 0002021Innvilget som omsøkt
Hybridløsning for Fullriggeren Sørlandet KRISTIANSAND KOMMUNE6 224 6002021Innvilget som omsøkt
Elbil til hyttaBYKLE KOMMUNE178 0002021Innvilget som omsøkt
Skur 38 - gjenbruk av byggematerialerOSLO HAVN KF1 454 0002021Innvilget som omsøkt
Biogassanlegg i Solør fase 3ÅSNES KOMMUNE350 0002021Innvilget som omsøkt
Matsvinn i Hamars sykehjemsinstitusjonerHAMAR KOMMUNE350 0002021Innvilget som omsøkt
Klimapartnere Vestland VESTLAND FYLKESKOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Kartlegge og modellere trafikk gjennom Ås sentrumÅS KOMMUNE350 0002021Innvilget som omsøkt
Innkjøp av elektrisk feiemaskinHAMAR KOMMUNE400 0002021Innvilget som omsøkt
Sirkulær møbelforvaltningÅLESUND KOMMUNE350 0002021Innvilget som omsøkt
Kvalitetsprogram for klima og miljø i reg.planerOSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN200 0002021Innvilget som omsøkt
Sirkulær og bærekraftig næringsutviklingHAMAR KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
6 nye ladepunkt i Bykle kommuneBYKLE KOMMUNE115 0002021Innvilget som omsøkt
Gjenbruk og redesignFREDRIKSTAD KOMMUNE207 2502021Innvilget som omsøkt
Fra landbruksfolie til PE-pellets - lokal pilotSTAVANGER KOMMUNE250 0002021Innvilget som omsøkt
Grønn kystringHVALER KOMMUNE352 0002021Innvilget som omsøkt
Lågutslepp fylkesvegbygging og -driftingVESTLAND FYLKESKOMMUNE225 0002021Innvilget som omsøkt
Klimavennlig oppvarming og materialvalg GJERSTAD KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Klima ØstfoldVIKEN FYLKESKOMMUNE325 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side211 - 240 of 2865 items