Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Energi & klimakartlegging hos 3 kommunale byggGRIMSTAD KOMMUNE150 0002021Delvis innvilget
Elektrifisering av Rute 3 på Nord-JærenROGALAND FYLKESKOMMUNE7 000 0002021Delvis innvilget
Gjenbruk og omtankeLONGYEARBYEN LOKALSTYRE250 0002021Delvis innvilget
Mobil ladestasjon, fra sjø til fjell.ARENDAL KOMMUNE2021Avslått
Ladeplan for elbåter fra Agder til indre OslofjordARENDAL KOMMUNE400 0002021Innvilget som omsøkt
Prøv en elbåtARENDAL KOMMUNE300 0002021Innvilget som omsøkt
Oppstart av opparbeidelse av ladepunkterNORDRE LAND KOMMUNE2021Avslått
Autonom elektrisk transport - mulighetsstudieARENDAL KOMMUNE250 0002021Delvis innvilget
34 ladepunkter i Levanger kommuneLEVANGER KOMMUNE680 0002021Delvis innvilget
Utskifting av gatebelysning til LED-lysLILLEHAMMER KOMMUNE2021Avslått
Avfallsanalyse husholdningsavfall –metodeutviklingOSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN2021Avslått
Sykkelparkering ved Stampesletta idrettsanleggLILLEHAMMER KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging for klimakutt på Øra industriområdeSEKSJON KULTUR, MILJØ OG BYUTVIKLING350 0002021Innvilget som omsøkt
Klima- og energinettverket FolloFROGN KOMMUNE150 0002021Innvilget som omsøkt
Målemetode fossile CO2 utslipp avfallsforbrenningOSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN2021Avslått
Framtidas bustad - på bygdaTOKKE KOMMUNE2021Avslått
Framtidsrettet ladestrategiSTAVANGER KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Oppgradering av snarveierDRAMMEN KOMMUNE2021Avslått
Utslippsfri byggeplass - SlattumhallenNITTEDAL KOMMUNALE EIENDOMSFORETAK (NITTEDAL-EIENDOM KF)896 1422021Innvilget som omsøkt
Ladepunkt for kommunale tjenestebiler i KrødsheradKRØDSHERAD KOMMUNE100 0002021Delvis innvilget
Hydrogensatsing for redusert klimagassutslippKRISTIANSAND KOMMUNE2021Avslått
Klimasmarte løysingar i landbruket SYKKYLVEN KOMMUNE2021Avslått
BYGG i TRE BuskerudKONGSBERG KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Grønn og bærekraftig mobilitet på destinasjonerKRØDSHERAD KOMMUNE3 500 0002021Delvis innvilget
Pilot - lokal mobilitetsplanLIER KOMMUNE2021Avslått
Utvikling av energidashboard i kommunale byggMOLDE KOMMUNE2021Avslått
Ladepunkt i BortelidÅSERAL KOMMUNE2021Avslått
Klimanettverk Nord-NorgeALTA KOMMUNE175 0002021Innvilget som omsøkt
Klimavennlig utnyttelse av PrestnesetBYGLAND KOMMUNE170 0002021Innvilget som omsøkt
Interkommunalt klimanettverk for LofotenVÅGAN KOMMUNE150 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side211 - 240 of 2526 items