Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Etablering av ladeinfrastrukturAurskog-Høland kommune80 0002016Delvis innvilget
Miljønettverk Nedre RomerikeAurskog-Høland kommune150 0002016Innvilget som omsøkt
Ombruk og reparasjon i Aurskog-HølandAURSKOG-HØLAND KOMMUNE2022Avslått
Energianalyse i Aurskog-HølandAURSKOG-HØLAND KOMMUNE125 0002022Delvis innvilget
Systemendring for matvinn i Aurskog-Høland kommuneAURSKOG-HØLAND KOMMUNE316 0002021Delvis innvilget
Gang- og sykkelveinett i Aurskog-Høland kommuneAURSKOG-HØLAND KOMMUNE2021Avslått
Klimaaspekter - omsorgsboliger Aurskog og HemnesAURSKOG-HØLAND KOMMUNE300 0002021Delvis innvilget
Forprosjekt for utslippsfrie ferjer i Arendal Aust-Agder fylkeskommune250 0002019Innvilget som omsøkt
Kommunenettverk i Klimapartnere AgderAust-Agder fylkeskommune325 0002019Innvilget som omsøkt
Klimapartnere AgderAust-Agder fylkeskommune150 0002018Innvilget som omsøkt
Utslippsfri landbruksdrift i naturbruksutdanningenAust-Agder fylkeskommune132 5002017Delvis innvilget
Veikart AgderAust-Agder fylkeskommune1 000 0002017Innvilget som omsøkt
Klimavenlige byggematerialer i Tvedestrand vgs.Aust-Agder fylkeskommune5 000 0002017Delvis innvilget
Klimavennlige kjøretøy til opplæringsformålAust-Agder fylkeskommune2 450 0002017Innvilget som omsøkt
Klimakurs Agder 2016/2017Aust-Agder fylkeskommune300 0002016Delvis innvilget
Agder ladekampanjeAust-Agder fylkeskommune2016Avslått
Klimavirkninger av ei Bypakke for ArendalsregionenAust-Agder fylkeskommune250 0002016Delvis innvilget
Hjem-jobb-hjem i ArendalAust-Agder Fylkeskommune2019Avslått
Kartlegging av reisevanar, Austevoll kommuneAustevoll kommune2018Avslått
Ladepunkter til kommunale tjenestebiler i AverøyAVERØY KOMMUNE200 0002021Delvis innvilget
Økt klimafokus i områdeplan StorsteinnesBALSFJORD KOMMUNE 2023Levert
Klimagassreduserende tiltak Bergneset havnBALSFJORD KOMMUNE 2023Levert
Balsfjord - en klimavennlig industrikommuneBalsfjord kommune, rådmannens stab600 0002017Delvis innvilget
Framtidas ungdomsskoleBamble kommune2019Avslått
Nytt idrettsbygg på Grasmyr i BambleBamble kommune2019Avslått
Grønn campus og naturparkBamble kommune2019Avslått
Framtidas ungdomsskole - Utslippsreduksjon på byggBamble kommune3 000 0002019Innvilget som omsøkt
Miljøvennlig inventar for ny skoleBamble kommune375 0002019Innvilget som omsøkt
Framtidas ungdomsskole - BambleBamble kommune250 0002018Innvilget som omsøkt
Fyllestasjon for biometan i Bamble kommuneBamble kommune2 600 0002017Delvis innvilget
Poster per side181 - 210 of 3119 items