Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Grønn investering - Elektrisk anleggspakke BODØ KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Klimapilot - Fritidsbebyggelse i HemsedalHEMSEDAL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Flytting og gjennbruk av byggningerSORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN 2022Ikke behandlet
“Second chance” - prosjektlederLARVIK KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Gjenbruk av vegutstyr mulighetene/begrensningeneINNLANDET FYLKESKOMMUNE 2022Ikke behandlet
Byutviklingsstrategi for Levanger byLEVANGER KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Utslippsfaktorer - metode og likhet LARVIK KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Ladestasjoner i Farsund kommuneFARSUND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Forprosjekt klimareduserende tiltak Sele fyllplasSOLA KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Grønn næringspark i Birkenes kommuneBIRKENES KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Klimanettverk HallingdalGOL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Forprosjekt, transportreduksjon av grøfterenskINNLANDET FYLKESKOMMUNE 2022Ikke behandlet
Områderegulering av byområder med null utslippBODØ KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Delvis utslippsfri byggeplass Risvollan barnehageTRONDHEIM KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Bruk av kortreiste materialer i vegutbedringerTROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE 2022Ikke behandlet
Delingsmøter om det grønne skiftet - tre årig SOLA KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Utredning for lokal, klimavennlig energiproduksjonBJØRNAFJORDEN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Ombygging og gjenbruk av Træleborg sykehjemTØNSBERG KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Klimavennlige møbler og inventar ved Hunn skole.OVERHALLA KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Sirkulært og bærekraftig gjenbruk av kontormøblerTRONDHEIM KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Smart avfallshåndtering i byrom og friområder del STJØRDAL KOMMUNE SEKTOR BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR2022Avslått
Parsellhage og grønn møteplass i LørenskogREGIONKONTOR LANDBRUK OSLO, RÆLINGEN OG LØRENSKOG2022Avslått
FornybarløftetTROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Klimakurs for næringslivetSARPSBORG KOMMUNE2022Avslått
Systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelserNARVIK KOMMUNE2022Avslått
Forprosjekt energibrønner i parkeringingsanleggKRISTIANSUND KOMMUNE2022Avslått
Bærekraftige og sirkulære anskaffelserSTAVANGER KOMMUNE2022Avslått
FlaumforebyggingFITJAR KOMMUNE2022Avslått
Strategi for grønne og sirkulære anskaffelserHADSEL KOMMUNE2022Avslått
Økt materialgjenvinning og ombruk av trevirkeTRONDHEIM KOMMUNE2022Avslått
Poster per side181 - 210 of 2955 items