Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kommunalt klimagassregnskap Gran kommune2016Avslått
Gang- og sykkelbro mellom Hasseløy og fastlandetHaugesund Kommune215 0002016Innvilget som omsøkt
Klimapåverknad - gjødsling i dal- og fjellbygdØystre Slidre kommune150 0002016Innvilget som omsøkt
Smart Gatelys - från bil til cykel och gångSpydeberg kommune2016Avslått
Strøflis - lokal produksjonSkjåk kommune2016Avslått
Ny barnehageNes kommune2016Avslått
Kollektivtransporttilbod for StokklandsmarkaHå kommune2016Avslått
Kartlegging for å få ned CO2 utslipp i sentrumNarvik kommune 2016Avslått
CO2 reduserende tiltak; Energi, vann og avfallHvaler kommune2016Avslått
Nytt renseanlegg for sigevann med solcelleanleggSkedsmo kommune2016Avslått
Forberede bruk av elbusser i TromsøTroms fylkeskommune4 000 0002016Delvis innvilget
Framtidig kollektivløsning i ÅlesundsregionenÅlesund kommune600 0002016Innvilget som omsøkt
Forprosjekt for energistasjon på LillehammerLillehammer kommune250 0002016Innvilget som omsøkt
Forprosjekt nye energistasjonerBergen kommune - Bymiljøetaten240 0002016Innvilget som omsøkt
Plan for energistasjonerVestfold fylkeskommune174 0002016Innvilget som omsøkt
Hydrogenstasjon i VestbyVestby kommune250 0002016Innvilget som omsøkt
Anvendelse av reg.bestemmelser for å nå klimamålKlimaetaten2016Avslått
Tilrettelegging for grønn transport ved ung.skoleKongsvinger kommune2016Avslått
Auka klimafokus i regional transportplanSogn og Fjordane fylkeskommune2016Avslått
Bytunet-ByparkenHaugesund kommune1 500 0002016Delvis innvilget
Sykkelhotell på Kolbotn stasjonOppegård kommune750 0002016Innvilget som omsøkt
Utvidelse av sykkelparkering ved Røyken stasjonRøyken kommune600 0002016Innvilget som omsøkt
Effektstyring via ladestasjoner og solenergiØstfold fylkeskommune2016Avslått
Klimagass i hverdagen – kunnskap og bevisstgjøringBodø kommune2016Avslått
Gang-, sykkelvegnett og tungtrafikkMålselv kommune2016Avslått
Sykkelhotell ved Østerås og Kolsås t-banestasjonerBærum kommune4 160 0002016Innvilget som omsøkt
50 % reduksjon av klimagassutslipp fra materialer Omsorgsbygg Oslo KF2 300 0002016Delvis innvilget
Strategi for klimavennlig stedsutvikling og tilretHurum kommune2016Avslått
5 minuttersbygdaLyngen kommune550 0002016Delvis innvilget
Forprosjekt -kretsløpsjordbruk i ModumModum kommune250 0002016Innvilget som omsøkt
Poster per side151 - 180 of 2955 items