Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
AskøyprogrammetAskøy kommune725 0002017Delvis innvilget
Velg sykkel - AskøyAskøy kommune500 0002017Delvis innvilget
Ladepunkt til kommunale tenestebilarAUKRA KOMMUNE80 0002021Delvis innvilget
Ladestasjoner tjenestebiler Aure kommuneAURE KOMMUNE200 0002021Delvis innvilget
Klimavennleg barnehage i AurlandAurland kommune375 0002019Innvilget som omsøkt
Forprosjekt - Aurland BiogassAurland kommune250 0002017Innvilget som omsøkt
Klimakompost - biokol som tilsetting i kompostAurland Kommune150 0002020Innvilget som omsøkt
Ladepunkt til tenestebilar i AurlandAurland Kommune160 0002020Innvilget som omsøkt
Bruk og produksjon av biokol på gardsskalaAurland Kommune193 0002020Innvilget som omsøkt
Miljønettverk Nedre RomerikeAurskog-Høland kommune175 0002019Innvilget som omsøkt
Mulighetsstudie - Aursmoen skoleAurskog-Høland kommune375 0002019Innvilget som omsøkt
Klimavennlig næringsbygg, Killingmo næringsområdeAurskog-Høland kommune250 0002018Innvilget som omsøkt
Klimavennlig ny Løken barnehageAurskog-Høland kommune250 0002018Innvilget som omsøkt
Ladestasjon for kommunale eltjenestebilerAurskog-Høland kommune200 0002018Innvilget som omsøkt
Anskaffelse av komunal elvarebilAurskog-Høland kommune50 0002018Delvis innvilget
Bedre kapasitetsutnyttelse på laste- og varebilAurskog-Høland kommune2017Avslått
Klimakonsept for flyktningeboligerAurskog-Høland kommune1 265 0002016Delvis innvilget
Miljønettverk Nedre RomerikeAurskog-Høland kommune150 0002016Innvilget som omsøkt
Etablering av ladeinfrastrukturAurskog-Høland kommune80 0002016Delvis innvilget
Ombruk og reparasjon i Aurskog-HølandAURSKOG-HØLAND KOMMUNE2022Avslått
Energianalyse i Aurskog-HølandAURSKOG-HØLAND KOMMUNE125 0002022Delvis innvilget
Systemendring for matvinn i Aurskog-Høland kommuneAURSKOG-HØLAND KOMMUNE316 0002021Delvis innvilget
Gang- og sykkelveinett i Aurskog-Høland kommuneAURSKOG-HØLAND KOMMUNE2021Avslått
Klimaaspekter - omsorgsboliger Aurskog og HemnesAURSKOG-HØLAND KOMMUNE300 0002021Delvis innvilget
Forprosjekt for utslippsfrie ferjer i Arendal Aust-Agder fylkeskommune250 0002019Innvilget som omsøkt
Kommunenettverk i Klimapartnere AgderAust-Agder fylkeskommune325 0002019Innvilget som omsøkt
Klimapartnere AgderAust-Agder fylkeskommune150 0002018Innvilget som omsøkt
Klimavenlige byggematerialer i Tvedestrand vgs.Aust-Agder fylkeskommune5 000 0002017Delvis innvilget
Klimavennlige kjøretøy til opplæringsformålAust-Agder fylkeskommune2 450 0002017Innvilget som omsøkt
Utslippsfri landbruksdrift i naturbruksutdanningenAust-Agder fylkeskommune132 5002017Delvis innvilget
Poster per side151 - 180 of 3007 items