Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Dælenenga Flerbrukshall - Materialbruk ved ombrukKULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF2 000 0002021Delvis innvilget
Grønne innkjøp i Indre-AgderEvje Og Hornnes Kommune2 000 0002020Delvis innvilget
Havlimyra skole tilbyggKristiansand Kommune2 000 0002020Innvilget som omsøkt
Innkjøpsressurs og anskaffelsesveiledereKlimaetaten2 000 0002019Innvilget som omsøkt
Sirkulære bygg - piloter fase 2FutureBuilt2 000 0002019Delvis innvilget
Kompetansehevande tilta for miljøvennlige innkjøp Stranda kommune2 000 0002019Delvis innvilget
Systematisk og målrettet arbeid med klimavennlige Stavanger kommune2 000 0002019Innvilget som omsøkt
Edvard Griegsvei OmsorgsboligerOppegård kommune, Eiendom2 000 0002017Innvilget som omsøkt
Elektrisk renovasjonskjøretøyArendal kommune1 980 0002018Innvilget som omsøkt
Mobilpunkter i Bergen - fase 2Bergen kommune - Bymiljøetaten1 960 0002018Innvilget som omsøkt
Påfyllingspumpe biogass - person/vare/lastebilerTønsberg kommune1 954 0002017Delvis innvilget
Etablering av fyllestasjon for biogasskjøretøyLARVIK KOMMUNE1 950 0002016Innvilget som omsøkt
Klimagassreduksjon i bygge- og anleggsvirksomhetStavanger Kommune1 912 5002020Innvilget som omsøkt
MobilitetsportalTrøndelag fylkeskommune1 900 0002018Innvilget som omsøkt
Støtte til ladepunkt for tjenestebilerBergen kommune - Bymiljøetaten1 811 5002018Innvilget som omsøkt
Nullutslippkjøretøy i renovasjon i Kvadraturen.Kristiansand Kommune1 810 0002020Delvis innvilget
Miljørådgivere hos Trondheim bydrift Trondheim Kommune1 800 0002020Innvilget som omsøkt
Omsorgsboliger for heldøgns omsorg i MosvikInderøy Kommune1 800 0002019Innvilget som omsøkt
Til fots eller på sykkel i jugendbyenÅlesund kommune1 800 0002017Delvis innvilget
Fyllestasjon for biogass i Drammen.Buskerud fylkeskommune1 800 0002016Delvis innvilget
Nytt Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenterRøros kommune1 775 0002018Innvilget som omsøkt
Ladeinfrastruktur for drosjar i Bergen køyreområdeHordaland Fylkeskommune, Regionalavdelinga, Klima- og naturressursseksjonen1 750 0002016Delvis innvilget
Pilotprosjekt utslippsfri byggeplassKRISTIANSAND KOMMUNE1 725 0002021Innvilget som omsøkt
Nye Sauherad barne- og ungdomsskole - lokalsamfunnSauherad Kommune1 725 0002019Delvis innvilget
Steinerud barnehageLørenskog Kommune1 687 5002020Innvilget som omsøkt
Rådgiver innkjøp - FagansvarligAlta Kommune1 650 0002020Innvilget som omsøkt
Sykkelhotell ved Langhus og Kråkstad stasjonSki kommune1 650 0002018Avlyst
Porsgrunn videregående skole - SamlokaliseringTelemark Fylkeskommune1 635 8762019Delvis innvilget
Utslippsfri bilpark i Skedsmo kommuneSkedsmo kommune 1 592 5002019Delvis innvilget
Klimavennlige kjøretøy i renovasjonBergen kommune - Bymiljøetaten1 583 0002017Delvis innvilget
Poster per side151 - 180 of 2955 items