Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Anskaffelser med klimaambisjonerKarmøy Kommune1 100 0002019Delvis innvilget
Anskaffelser med klimaambisjoner Karmøy Kommune1 060 0002020Innvilget som omsøkt
Anskaffelsesprosjekt - utslippsfri hurtigbåtTrøndelag Fylkeskommune2 100 0002019Innvilget som omsøkt
Anskaffelsesstrategi for Risør kommune.Risør Kommune2020Avslått
Anvendelse av reg.bestemmelser for å nå klimamålKlimaetaten2016Avslått
Arbeid med klimakrav i anskaffelserOslo Kommune Vann- Og Avløpsetaten2020Avslått
Arbeid med klimakrav i kommunale innkjøpØrsta kommune2019Avslått
Arbeidsreisen skal gjennomføres med sykkelHAUGESUND KOMMUNE2021Avslått
Arbeidsreiser med klimakutt i VestfoldVestfold fylkeskommune250 0002017Avlyst
Areal- og mobilitetsutvikling Vestre Billingstad ASKER KOMMUNE2021Avslått
Areal- og transportanalyse for Sandefjord kommuneSandefjord kommune2017Avslått
Areal- og transportanalyse Nye SandefjordSandefjord kommune2016Avslått
Areal- og transportstrategi for MjøsregionenOppland fylkeskommune950 0002017Innvilget som omsøkt
Areal, karbonlager og økosystemtenesterKinn Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Arealplanlegging:Massehåndtering & miljøoppfølgingBodø kommune, prosjektet Ny by - Ny flyplass250 0002019Delvis innvilget
Arealstrategisk mulighetsstudie for RingeriksregioBuskerud fylkeskommune385 0002016Innvilget som omsøkt
Arrangere en energi- og klimadag i 2019Sørum kommune2019Avslått
Askim VGS Energieffektivisering ved bruk av treViken Fylkeskommune2020Avslått
AskøyprogrammetAskøy kommune725 0002017Delvis innvilget
ATP-analyse i kommuneplanleggingFjell kommune 2018Avslått
Atrå barne og ungdomskoleTinn Kommune4 000 0002017Delvis innvilget
Attraktive gang- og sykkelveier - gatekunstAsker kommune2016Avslått
Auka klimafokus i regional transportplanSogn og Fjordane fylkeskommune2016Avslått
Autonom byferge i TrondheimTrondheim Kommune2020Avslått
Autonom elektrisk transport - mulighetsstudieARENDAL KOMMUNE250 0002021Delvis innvilget
Autonome elbåtar for passasjertrafikk- forprosjektKINN KOMMUNE2021Avslått
Autonome elektriske busser i TrondheimTrondheim Kommune, Miljøenheten2017Avslått
Avfall fra festivaler og det offentlige romHalden kommune250 0002017Delvis innvilget
Avfallsanalyse husholdningsavfall –metodeutviklingOSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN2021Avslått
Avfallshåndtering i VerdensarvenRøros Kommune2019Avslått
Poster per side121 - 150 of 3007 items