Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Cissi Klein videregående skole TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE3 000 0002022Innvilget som omsøkt
Midt-Finnmark klimanettverkNORDKAPP KOMMUNE100 0002022Innvilget som omsøkt
Pilotby for utslippsfri tungtransport 2OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN3 775 0002022Innvilget som omsøkt
Klimanettverk Nord-NorgeALTA KOMMUNE175 0002022Innvilget som omsøkt
Klimatiltak i borettslag for unge m. særlige behovNORDKAPP KOMMUNE300 0002022Innvilget som omsøkt
Fra dieseldrevet til elektrisk pickupHAUGESUND KOMMUNE83 2002022Innvilget som omsøkt
Lyngbakken sykehjemSKIEN KOMMUNE250 0002022Innvilget som omsøkt
Mulighetsstudie transformasjon av driftsbygning INNLANDET FYLKESKOMMUNE350 0002022Innvilget som omsøkt
Pilot ombruk/rehab. skulebygg Oppheim & Bolstad VOSS HERAD350 0002022Innvilget som omsøkt
Omstilling til karbon-negativ fjernvarme i KleppKLEPP KOMMUNE10 050 0002022Innvilget som omsøkt
FutureBuilt ZERO -T piloterOSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN804 0002022Innvilget som omsøkt
Klimaredusende tiltak for festivaler/arrangementNORD-AURDAL KOMMUNE350 0002022Innvilget som omsøkt
Gjenbruk av betong lokalt - Våler ungdomsskoleVÅLER KOMMUNE2 740 7812022Innvilget som omsøkt
Hydrogenarena Arktis - Mobilisering og kompetanseTROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE1 200 0002022Innvilget som omsøkt
Reduksjon av metan og lystgass fra renseanlegg ASKER KOMMUNE343 0002022Innvilget som omsøkt
Klimabidrag i driftskontrakterBERGEN KOMMUNE6 750 0002022Innvilget som omsøkt
Klimasmart landbruk og matVIKEN FYLKESKOMMUNE3 500 0002022Innvilget som omsøkt
Noe for deg marked/for ting som trenger en ny eierKRISTIANSAND KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Forprosjekt samkjøring i distriktsfinnmarkTROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Regionalt plan- og klimanettverk i VesterålenHADSEL KOMMUNE175 0002022Innvilget som omsøkt
Klimarådgjevar i Klima- og energinettverketVESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE1 500 0002022Innvilget som omsøkt
Sirkulærøkonomi i ListerLYNGDAL KOMMUNE150 0002022Innvilget som omsøkt
Delvis utslippsfri utbedring GyllenborgbruaTROMSØ KOMMUNE1 031 2502022Innvilget som omsøkt
Sydspissen - forprosjektTROMSØ KOMMUNE350 0002022Innvilget som omsøkt
Energistasjoner for grønn næringstransportOSLO KOMMUNE BYRÅDSLEDERENS KONTOR1 500 0002022Innvilget som omsøkt
Utredning av karbonrike arealer i RogalandROGALAND FYLKESKOMMUNE360 0002022Innvilget som omsøkt
Utviding av rå-biogassnett til gardsanlegg, JærenKLEPP KOMMUNE350 0002022Innvilget som omsøkt
Reduksjon av matsvinn innen Helse og velferdLEVANGER KOMMUNE425 0002022Innvilget som omsøkt
Regionalt samarbeid for fossilfri næringstransportVESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE1 500 0002022Innvilget som omsøkt
Styringssystem for å redusere indirekte utslippOSLO KOMMUNE KLIMAETATEN1 480 0002022Innvilget som omsøkt
Poster per side121 - 150 of 3117 items