Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Klimasmart sirkulærøkonomiHOL KOMMUNE2022Avslått
Produksjon av grønt hydrogen i Kristiansand havnKRISTIANSAND HAVN IKS2022Avslått
Ombruk og reparasjon i Aurskog-HølandAURSKOG-HØLAND KOMMUNE2022Avslått
Utarbeidelse og gjennomføring av strategi for grønSKIEN KOMMUNE2022Avslått
Landstrøm til fiskerikaien i Kristiansand HavnKRISTIANSAND HAVN IKS2022Avslått
Gjenbruk på HaugalandetHAUGESUND KOMMUNE2022Avslått
Alpinbakke i LongyearbyenLONGYEARBYEN LOKALSTYRE2022Avslått
Vikhammer barnehageMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Grønn ElvisINNLANDET FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Utslippsmodell Kristiansand HavnKRISTIANSAND HAVN IKS2022Avslått
Etablering av hurtigladere for tungtransportVESTLAND FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Solenergidrevet kvern for energieffektiv transportGJØVIK KOMMUNE2022Avslått
Klima og miljø kompetanseSKJÅK KOMMUNE2022Avslått
Kunnskapsbasert klimatilpasning overvann, skred ogGRANE KOMMUNE2022Avslått
Gjenbruk av betong tårnkiosker til turisme-formål KLEPP KOMMUNE2022Avslått
Kildesortering i skoler og barnehagerØSTRE TOTEN KOMMUNE2022Avslått
“Second chance” - prosjektlederLARVIK KOMMUNE2022Avslått
Prosjektering SentrumsvegenNORD-ODAL KOMMUNE2022Avslått
Ladestasjoner i Farsund kommuneFARSUND KOMMUNE2022Avslått
Grønn næringspark i Birkenes kommuneBIRKENES KOMMUNE2022Avslått
Forprosjekt, transportreduksjon av grøfterenskINNLANDET FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Ladestasjon for el-drevne anleggsmaskiner TØNSBERG KOMMUNE2022Avslått
Ny løsning til drift av fjernvarmenett EIDSKOG KOMMUNE2022Avslått
Kriterier og piloter PlusslandskapOSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN2021Avslått
Solenergidrevet kvern for energieffektiv transportGJØVIK KOMMUNE2021Avslått
Gjenbruk av regnvannGJØVIK KOMMUNE2021Avslått
Piloter på FutureBuilt 2.0 kriterierOSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN2021Avslått
Energi- og klimakartlegging i formålsbyggNES KOMMUNE2021Avslått
Prosjektmedarbeider bærekraftig møbelforbrukOSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN2021Avslått
KEM-bok utbedring GyllenborgbruaTROMSØ KOMMUNE2021Avslått
Poster per side121 - 150 of 2956 items