Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Samarbeidsplattform for klimarelatert innovasjonTROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE600 0002022Delvis innvilget
Klimavurdering ny kommunedelplan Skien sentSKIEN KOMMUNE350 0002022Delvis innvilget
Aktørnøytral infrastruktur for varelogistikkBÆRUM KOMMUNE2022Avslått
Strategi/plan for utvikling av ladeinfrastrukturNARVIK KOMMUNE150 0002022Delvis innvilget
Utviding av rå-biogassnett til gardsanlegg, JærenKLEPP KOMMUNE350 0002022Innvilget som omsøkt
Reduksjon av matsvinn innen Helse og velferdLEVANGER KOMMUNE425 0002022Innvilget som omsøkt
Forprosjekt energibrønner i parkeringingsanleggKRISTIANSUND KOMMUNE2022Avslått
Regionalt samarbeid for fossilfri næringstransportVESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE1 500 0002022Innvilget som omsøkt
Styringssystem for å redusere indirekte utslippOSLO KOMMUNE KLIMAETATEN1 480 0002022Innvilget som omsøkt
Stetindprogrammet NARVIK KOMMUNE350 0002022Delvis innvilget
Et grønt og nytt oppvekstsenter i Røst kommuneRØST KOMMUNE260 0002022Delvis innvilget
Bærekraftige og sirkulære anskaffelserSTAVANGER KOMMUNE2022Avslått
Mellomvegen 110TROMSØ KOMMUNE2022Avslått
Numedal - Foregangsregion for klimasmart landbrukNORE OG UVDAL KOMMUNE2 225 0002022Delvis innvilget
Nytt renseanlegg Kattneset - Øksnes kommuneØKSNES KOMMUNE2022Avslått
Tilrettelegging og prøvedrift - nullutslippsfergeFREDRIKSTAD KOMMUNE2 100 0002022Delvis innvilget
Bærekraftig næringsutvikling i Meløy MELØY KOMMUNE225 0002022Delvis innvilget
Pyrolyseanlegg Falkensten RenseanleggHORTEN KOMMUNE998 0002022Innvilget som omsøkt
Ladepunkt eltaxi i Time kommuneTIME KOMMUNE150 0002022Innvilget som omsøkt
Utrede ombruksløsningerFREDRIKSTAD KOMMUNE350 0002022Innvilget som omsøkt
Energirådgivning til eiere av verneverdige husVIKEN FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Elfly Bergen - Førde som pilot på kortbanenettetVESTLAND FYLKESKOMMUNE205 0002022Innvilget som omsøkt
Ladeinfrastruktur for beboere i boligselskapFREDRIKSTAD KOMMUNE721 0002022Innvilget som omsøkt
Effektive og rettferdige bidrag til hjemmelading VIKEN FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Framtidig lade- og fyllestasjon for tungtrafikk ØKSNES KOMMUNE250 0002022Innvilget som omsøkt
Karbonkonsekvensutredning i arealplanINDRE ØSTFOLD KOMMUNE260 0002022Innvilget som omsøkt
Rådgiving bygg og anleggVIKEN FYLKESKOMMUNE3 500 0002022Innvilget som omsøkt
Utsleppsfri og rein verdsarvfjord med biometanolSTRANDA KOMMUNE350 0002022Innvilget som omsøkt
Berget av Bergen: Ombruk av materialer og inventarBERGEN KOMMUNE4 000 0002022Delvis innvilget
ByggPluss + BilPluss = NomePlussNOME KOMMUNE290 0002022Delvis innvilget
Poster per side121 - 150 of 2865 items