Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Sykkelparkering med tak ved kollektivknutepunktUlstein kommune2016Avslått
Sykkelplan for Sandnes kommuneSandnes kommune, Park og vei2016Avslått
Ladestasjoner el-bil på offentlige parkeringsplassSteinkjer kommune2016Avslått
Etablering av ladestasjonTrondheim Parkering KF2016Avslått
Klima og energivennlig KommunehusSauherad kommune2016Avslått
Nye energiløsninger TinghusNes kommune2016Avslått
Støtteordning for ladeinfrastruktur og elbildelingBergen kommune2016Avslått
Utskiftning ventilasjonsanlegg KommunehusetNes kommune2016Avslått
Etablering av to hurtigladestasjoner for elbilerSkien kommune2016Avslått
Hurtigladestasjoner langs fylkesveiene i Akershus.Akershus fylkeskommune2016Avslått
Forprosjekt energiløsninger TinghusNes kommune2016Avslått
Metangassreduksjon fra avfallsdeponier i AkershusAkershus fylkeskommune2016Avslått
Østre Toten Helse- og omsorgssenter. KlimatiltakØstre Toten kommune2016Avslått
Klimakonsept for flyktningeboligerAurskog-Høland kommune1 265 0002016Delvis innvilget
Interkommunalt hydrogennettverkKristiansand Kommune v/Business Region Kristiansand175 0002016Innvilget som omsøkt
Utslippsfrie bilflåter i kommuneneAkershus fylkeskommune2016Avslått
Grønnere bybaneutbyggingBybanen Utbygging - Hordaland Fylkeskommune250 0002016Innvilget som omsøkt
Fyllestasjoner for hydrogenAkershus fylkeskommune2016Avslått
Fossilfri byggeplassBærum kommune250 0002016Innvilget som omsøkt
Arealstrategisk mulighetsstudie for RingeriksregioBuskerud fylkeskommune385 0002016Innvilget som omsøkt
Ladeinfrastruktur på Hvaler 2016-2020HVALER KOMMUNE280 0002016Delvis innvilget
Etablering av ladestasjoner for elbilerEigersund kommune200 0002016Delvis innvilget
Samspill sykkel og buss: Konnerud- Drammen sentrumDrammen kommune240 0002016Innvilget som omsøkt
Klimavennlig transport - gjennomføring av tiltakNedre Eiker kommune150 0002016Delvis innvilget
Unge ideer for å øke bruken av kollektivtransport Regionrådet for Fjellregionen200 0002016Delvis innvilget
Ladepunkt for biler til kommunal driftFrogn kommune400 0002016Innvilget som omsøkt
Attraktive gang- og sykkelveier - gatekunstAsker kommune2016Avslått
Prøvekjøre el-sykkel for ungdomBergen kommune300 0002016Delvis innvilget
Utrede bysykkelordning i SkienSkien kommune2016Avslått
Innfartsparkering for syklerKongsberg kommune2016Avslått
Poster per side91 - 120 of 3112 items