Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Flakstad fritidsbussFLAKSTAD KOMMUNE2021Avslått
Kartlegge tiltak for tilrettelegging sjøfartHERØY KOMMUNE2021Avslått
Materialgjenvinning og ombruk av trevirke TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS2021Avslått
Ladepunkt for EL-bilØYSTRE SLIDRE KOMMUNE2021Avslått
Ladepunkter til tjenestebilerLINDESNES KOMMUNE2021Avslått
Bygg og anleggsstruktur på Ågotnes og SkogsvågØYGARDEN KOMMUNE2021Avslått
Ladebilder for elbiler i Røyrvik kommuneRØYRVIK KOMMUNE2021Avslått
Ladepunkt for tyngre kjøretøy i SødalenKRISTIANSUND KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging biogassanlegg av slamKRISTIANSUND KOMMUNE2021Avslått
Energisystem bygg GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE2021Avslått
04511 Nanset Allé 7LARVIK KOMMUNE2021Avslått
Grønt næringsområde i BirkenesBIRKENES KOMMUNE2021Avslått
Kartlegge effektbehov anleggsplassVESTLAND FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Budal flerbrukshus ENØK tiltakMIDTRE GAULDAL KOMMUNE2021Avslått
21 ladepunkt til tenestebruk & pendlingVAKSDAL KOMMUNE2021Avslått
Ladepunkter Klyve og TamburlundSKIEN KOMMUNE2021Avslått
Etablere infrastruktur for kommunale tenestebilarHERØY KOMMUNE2021Avslått
Masssivtre i bærende konstruksjoner i ny barnehageSOLA KOMMUNE2021Avslått
Alternativ drift av fjernvarmenett Eidskog kommuneEIDSKOG KOMMUNE2021Avslått
Solcelle til Jettegryto BarnehageBJØRNAFJORDEN KOMMUNE2021Avslått
Nytt taktekke klargjort for solcelleanlegg RådhusOPPDAL KOMMUNE2021Avslått
Tolomarka bufellesskap og avlastning.KVAM KOMMUNE2021Avslått
Strandebarm OmsorgKVAM KOMMUNE2021Avslått
Innkjøp av elektrisk løypemaskin KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF2021Avslått
El-buss yrkessjåføropplæring i videreg. skoleSAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE2021Avslått
Lade og parkering.HANSNES SMÅBÅTHAVN2021Avslått
Overoppfyllelse av klimakutt i kontrakter OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN2021Avslått
Klimanøytral næringsparkÅSNES KOMMUNE2021Avslått
Kompetanseløft for klima i SaudaSAUDA KOMMUNE2021Avslått
Miljøkrav i anskaffelse - næringsområdeKARMSUND HAVN IKS2021Avslått
Poster per side91 - 120 of 2867 items