Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Grønne anskaffelser i FIK og tilhørende kommunerVESTBY KOMMUNE2 000 0002023Innvilget som omsøkt
Metode- og materialvalg i VA-anleggsgrøfter DRAMMEN KOMMUNE300 0002023Innvilget som omsøkt
Etablering av faststrøm til arrangementerOSLO KOMMUNE BYDEL 2 GRUNERLØKKA2023Avslått
Anleggsprosjekt med svært høye klimaambisjonerASKER KOMMUNE4 313 0202023Innvilget som omsøkt
Opprettelse av prosjektstilling for Grønne InnkjøpLILLESTRØM KOMMUNE1 500 0002023Innvilget som omsøkt
Ombruk av papp og mindre utslipp fra trailereKRISTIANSAND KOMMUNE SAMHANDLING OG INNOVASJON2023Avslått
Microplast i spillvannRANA BYGGDRIFT KF2023Avslått
Gjenbrukte og klimavennlige materialerVÆRØY KOMMUNE210 0002023Delvis innvilget
Klimakrav i anskaffelser for det kommunale AgderAGDER FYLKESKOMMUNE1 050 0002023Innvilget som omsøkt
Kartlegging av karbonrike areal for klimasmart aplINNLANDET FYLKESKOMMUNE1 500 0002023Innvilget som omsøkt
Utslippskutt i virksomheters verdikjedeAGDER FYLKESKOMMUNE3 450 0002023Innvilget som omsøkt
Organisering for ombrukVERDAL KOMMUNE200 0002023Delvis innvilget
Klimakrav i anskaffelser i VVI og Drammen kommuneØVRE EIKER KOMMUNE1 800 0002023Innvilget som omsøkt
Kunnskapsgrunnlag- matinnkjøp barnehage og skoleAGDER FYLKESKOMMUNE300 0002023Delvis innvilget
Utslippsfritt kjøretøy for rørinspeksjonSTAVANGER KOMMUNE2023Avslått
Strandveiparken utvidelse av parkområde TRONDHEIM KOMMUNE350 0002023Delvis innvilget
Tiltakspakke 1 lekearealerTRONDHEIM KOMMUNE300 0002023Delvis innvilget
Digital nudgingKRISTIANSAND KOMMUNE2023Avslått
Kollektiv varmeløysning i GaupneLUSTER KOMMUNE2023Avslått
Klimavennlig driftskontrakt for gravetjenester – VSTAVANGER KOMMUNE5 400 0002023Innvilget som omsøkt
OmbruksgledeKRISTIANSAND KOMMUNE2023Avslått
Klimaomstilling på lag innbyggerneTROMSØ KOMMUNE2023Avslått
Lavutslipps fylkesveibygging og -driftingNORDLAND FYLKESKOMMUNE300 0002023Delvis innvilget
SVIPP ÅseralÅSERAL KOMMUNE2023Avslått
Prøveprosjekt – FutureBuilt NO Stavanger STAVANGER KOMMUNE2 750 0002023Delvis innvilget
Klimaomstilling på lag med næringslivet TROMSØ KOMMUNE1 305 0002023Delvis innvilget
Klima og økonomi for landbruket i InntrøndelagsregSTEINKJER KOMMUNE600 0002023Delvis innvilget
Sirkulær hjelpemiddelforvaltningASKER KOMMUNE200 0002023Innvilget som omsøkt
Klimatiltak for primærhelsetjenesteKVINESDAL KOMMUNE2023Avslått
Klimakaféen hos Mulighetenes husVENNESLA KOMMUNE2023Avslått
Poster per side91 - 120 of 3117 items