Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Foredlingsanlegg for østers til miljøvennlig kalkVESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Utvikling og re-organisering av kommunenes innkjøpBÆRUM KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Landstraumsanlegg for yacht- segmentet i Rosendal KVINNHERAD KOMMUNE2021Avslått
Nasjonalt Løft Klimapartnere – del 2VESTLAND FYLKESKOMMUNE4 000 0002021Delvis innvilget
FutureBuilt nasjonaltOSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN2021Avslått
6 nye ladepunkt i Bykle kommuneBYKLE KOMMUNE115 0002021Innvilget som omsøkt
Rv9 – Hydrogenveien i SetesdalBYKLE KOMMUNE2021Avslått
FutureBuilt 2.0 - karbonproduktivitetOSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN2021Avslått
Nytt skolebygg Moseidmoen skoleVENNESLA KOMMUNE2021Avslått
Kampanje for fossilfri tungtransportOSLO KOMMUNE KLIMAETATEN400 0002021Delvis innvilget
Utviding av H2 Truck til Vestland og Rogaland.VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2021Ikke behandlet
Lokal rensing og gjenbruk av gråvann - Fjordbyen LIER KOMMUNE2021Avslått
Gjenbruk og redesignFREDRIKSTAD KOMMUNE207 2502021Innvilget som omsøkt
Fra landbruksfolie til PE-pellets - lokal pilotSTAVANGER KOMMUNE250 0002021Innvilget som omsøkt
Støtte til skoleskyss med elektrisk turbussOSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN2021Avslått
Anskaffelse av elektriske biler og ladestasjonerSKJERVØY KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging elektrifiseringspotensial TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Skifte ut fossile maskinar i vidaregåande skuleVESTLAND FYLKESKOMMUNE228 3882021Delvis innvilget
Klimavennlig Næringsavfallsanlegg– Rokke MiljøparkHALDEN KOMMUNE2021Avslått
Test og plan for fossilfrie kjøretøy og maskinerVIKEN FYLKESKOMMUNE4 000 0002021Delvis innvilget
Klimatiltak-ny bybru Drammen sentrumDRAMMEN KOMMUNE2021Avslått
SykkelregionEN Agder- Mobilitetsapp AGDER FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Koordinator for klimasmart bylogistikkOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN1 000 0002021Delvis innvilget
Plan for spark og vintersykling i PorsangerPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Klimakrav i anskaffingar fylkesvegane i VestlandVESTLAND FYLKESKOMMUNE1 000 0002021Delvis innvilget
Grønn kystringHVALER KOMMUNE352 0002021Innvilget som omsøkt
Godshuset Spydeberg - Den Gylne LinjeINDRE ØSTFOLD KOMMUNE2021Avslått
Lågutslepp fylkesvegbygging og -driftingVESTLAND FYLKESKOMMUNE225 0002021Innvilget som omsøkt
Nytt skolebygg Vennesla skole VENNESLA KOMMUNE2021Avslått
Grøn infrastruktur i Grøn næringspark KvinnheradKVINNHERAD KOMMUNE350 0002021Delvis innvilget
Poster per side91 - 120 of 2526 items