Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Tilksudd til sykkeltiltak for kommuner i Akershus Akershus fylkeskommune 2016Avslått
Blå-grønn BIOGASS HelgelandAlstahaug kommune2017Avslått
HALD plan- og klimanettverkAlstahaug Kommune100 0002020Innvilget som omsøkt
MobilitetsstrategiAlta kommune2019Avslått
Tiltak ved Sykkelbyen AltaAlta kommune235 7502019Delvis innvilget
Klimanettverk Nord-NorgeAlta kommune204 6002019Delvis innvilget
Klimavennlig strøflisAlta kommune2019Avslått
Klimavennlig bygging og planlegging i NordAlta kommune235 0002019Innvilget som omsøkt
Sykkelparkering ved knutepunktAlta kommune125 0002018Innvilget som omsøkt
Klimanettverk Nord-NorgeAlta kommune175 0002018Innvilget som omsøkt
LED i lysløypaAlta kommune2018Avslått
Mobilitetstiltak i Alta for redusert bilbrukAlta kommune126 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av biogasspotensialet i AltaAlta kommune155 0002017Innvilget som omsøkt
Klimavennlig boligfeltAlta kommune200 0002017Innvilget som omsøkt
Klimaregnskap i Alta kommuneAlta kommune2017Avslått
Økt sorteringAlta kommune2017Avslått
Ladepunkter for kommunale tjenestebilerAlta kommune180 0002017Innvilget som omsøkt
Klimavennlig planlegging av kommunale byggAlta kommune500 0002017Delvis innvilget
ENØK-tiltak i private boligerAlta kommune2017Avslått
Elektrifisering av parkutstyr og gjenbrukAlta Kommune2020Avslått
Redusere matsvinn i Alta kommuneAlta Kommune250 0002020Delvis innvilget
Rådgiver innkjøp - FagansvarligAlta Kommune1 650 0002020Innvilget som omsøkt
Klimanettverk Nord-NorgeAlta Kommune175 0002020Delvis innvilget
Nye ladestasjoner Alta kommuneAlta Kommune2020Avslått
Grønt skifte klimavennlig transporttiltakAlta Kommune1 120 0002019Innvilget som omsøkt
Klimanettverk Nord-NorgeALTA KOMMUNE175 0002022Innvilget som omsøkt
OmbruksprosjektALTA KOMMUNE2021Avslått
Kollektiv-traseALTA KOMMUNE150 0002021Delvis innvilget
Klimanettverk Nord-NorgeALTA KOMMUNE175 0002021Innvilget som omsøkt
Forprosjekt - biogass i FjellregionenAlvdal kommune250 0002018Delvis innvilget
Poster per side31 - 60 of 2867 items