Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Konsept nullutsleppshamn - Stranda/Hellesylt STRANDA KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Sirkulærøkonomi i ListerLYNGDAL KOMMUNE150 0002021Innvilget som omsøkt
Ta vare på ressursene – Agder KRISTIANSAND KOMMUNE650 0002021Delvis innvilget
Verdens mest bærekraftige flerbrukshusHALDEN KOMMUNE2021Avslått
Innsikt og medvirkning kommunale tjenestesteder OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Nettverk for aktive og innovative klimakommunerBÆRUM KOMMUNE325 0002021Innvilget som omsøkt
Hybridløsning for Fullriggeren Sørlandet KRISTIANSAND KOMMUNE 2021Ikke behandlet
«IBESTAD KOMMUNE – FOR ET UTSLIPPSFRITT LOKALSAMFUIBESTAD KOMMUNE2021Avslått
Pilotprosjekt solenergi i arktisk strøkSØR-VARANGER KOMMUNE2021Avslått
Fangvekster som klimatiltak i Lier og AskerLIER KOMMUNE2021Avslått
Forprosjekt for knutepunkt null-utslippstransportLYNGDAL KOMMUNE2021Avslått
Pollinerende allmenning i Tangens sentrumNESODDEN KOMMUNE2021Avslått
Digitalisering av klimakutt og kontraktoppfølging OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN1 500 0002021Delvis innvilget
Ladepunkt til el-fritidsbåtarKINN KOMMUNE 2021Ikke behandlet
SYE kaster ikke mat som kan spisesOSLO KOMMUNE SYKEHJEMSETATEN2 000 0002021Delvis innvilget
Anskaffelse av komprimerende og smarte dunkerHAMAR KOMMUNE2021Avslått
Arbeidsreisen skal gjennomføres med sykkelHAUGESUND KOMMUNE2021Avslått
Elektrisk feiebilSANDNES KOMMUNE520 0002021Delvis innvilget
Reduksjon av klimautslipp ved VA anleggSANDNES KOMMUNE200 0002021Delvis innvilget
Bærekraftige måltid og redusert matsvinnSANDNES KOMMUNE199 0002021Delvis innvilget
Systemendring for matvinn i Aurskog-Høland kommuneAURSKOG-HØLAND KOMMUNE316 0002021Delvis innvilget
Elbil til hyttaBYKLE KOMMUNE178 0002021Innvilget som omsøkt
Integrert klimabudsjettering i budsjettprosesser SANDNES KOMMUNE200 0002021Delvis innvilget
Elektrifisering persontransport i hyttekommune BYKLE KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Frå fossile bilar til elektriske i Seljord komm. SELJORD KOMMUNE2021Avslått
Flytende HavvindKRISTIANSAND KOMMUNE300 0002021Delvis innvilget
Skur 38 - ombruk av bygningsdelerOSLO HAVN KF 2021Ikke behandlet
Skur 38 - gjenbruk av byggematerialerOSLO HAVN KF 2021Ikke behandlet
Videreutvikling av nettverket Næring for klimaOSLO KOMMUNE KLIMAETATEN800 0002021Delvis innvilget
Reis kollektivt til TrollheimenSURNADAL KOMMUNE2021Avslått
Poster per side31 - 60 of 2526 items