Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Bærekraftig renovasjon i BodøBodø kommune235 0002016Innvilget som omsøkt
Bærekraftig, urbant og livskraftig sentrumJevnaker kommune2017Avslått
Bærekraftige boligområder - miljøvennlig transportTRONDHEIM KOMMUNE200 0002022Innvilget som omsøkt
Bærekraftige bydeler med scenariotenkingTrondheim Kommune900 0002019Delvis innvilget
Bærekraftige menyerMoss kommune150 0002017Delvis innvilget
Bærekraftige måltid og redusert matsvinnSANDNES KOMMUNE199 0002021Delvis innvilget
Bærekraftige og sirkulære anskaffelserSTAVANGER KOMMUNE2022Avslått
Bærekraftkonferansen i Hurdal Hurdal kommune2017Avslått
Bærekraftsbudsjettering, hjelp til planleggingTrondheim Kommune2020Avslått
Bærekraftsidèbanken for barnehagerASKER KOMMUNE2021Avslått
Bærum RessursbankBærum kommune250 0002017Innvilget som omsøkt
Bærum Ressursbank hovedprosjektBærum kommune3 700 0002018Delvis innvilget
Båsmo barneskole-tidlig kartlegging klimatiltakRana Kommune2019Avslått
Båsmo barneskole-Tiltak byggeplass+energiløsningerRana Kommune3 000 0002019Innvilget som omsøkt
Båt til SkjærgårdstjenestenTønsberg Kommune175 0002020Avlyst
Case-studie - mobilitet i etablerte boligområderBærum kommune400 0002019Avlyst
Case-studie som grunnlag for klimaveilederSkaun Kommune200 0002020Avlyst
Cissi Klein videregående skole TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE3 000 0002022Innvilget som omsøkt
CO2 reduserende tiltak: Energi, vann og avfallHvaler kommune2017Avslått
CO2 reduserende tiltak; Energi, vann og avfallHvaler kommune2016Avslått
CO2 utslipp per meter bybanetrasé Vestland Fylkeskommune2020Avslått
Damfoss gang- og sykkelbru - forprosjektSkien kommune250 0002018Delvis innvilget
Datagrunnlag for klimabudsjettSør-Trøndelag Fylkeskommune2017Avslått
Deleløsning for maskiner og utstyr OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN 2022Ikke behandlet
Delesykler i Djupdalen-det klimavennlige byggefeDrammen kommune2018Avslått
Deling og bærekraft i byutviklingsprosjekterOslo Kommune Plan- Og Bygningsetaten475 0002020Delvis innvilget
Delingsmøter om det grønne skiftet - tre årig SOLA KOMMUNE135 0002022Delvis innvilget
Delingsplattform for klimavennlige menyerOSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN1 500 0002021Innvilget som omsøkt
Delutredninger - Trafikk- og fortettingsanalyserEidsvoll kommune150 0002016Delvis innvilget
Delutredninger Byplan BrønnøysundBrønnøy kommune350 0002017Delvis innvilget
Poster per side301 - 330 of 3007 items