Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
På vei mot helelektrisk hjemmetjenesteFÆRDER KOMMUNE2021Avslått
Energiproduksjon på kommunale bygg HAUGESUND KOMMUNE2021Avslått
Prosjektstilling - gjenbruk av bygningsmaterialerTRONDHEIM KOMMUNE2021Avslått
Ladepunkter Time kommuneTIME KOMMUNE2021Avslått
Innkjøpskompetanse i ØstregionenRISØR KOMMUNE2021Avslått
InnlandsterminalerOSLO HAVN KF2021Avslått
Redusert lysforurensing og strømforbrukTRONDHEIM KOMMUNE2021Avslått
Time kommunes solsatsingTIME KOMMUNE2021Avslått
Pilotprosjekt Bærekraftig bylogistikk i TønsbergVESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Bærekraftsidèbanken for barnehagerASKER KOMMUNE2021Avslått
Inderøy helsebyggINDERØY KOMMUNE2021Avslått
Gang- og sykkelveinett i Aurskog-Høland kommuneAURSKOG-HØLAND KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging av myr under marin grenseNANNESTAD KOMMUNE2021Avslått
Digital tvilling simulering av utsleppskuttSTRANDA KOMMUNE2021Avslått
Toveisladning av elbiler i LongyearbyenLONGYEARBYEN LOKALSTYRE2021Avslått
Klimareduksjon med motivasjonsapp og digital twinNARVIK KOMMUNE2021Avslått
Elektrifisering av Bortelid skisenterÅSERAL KOMMUNE2021Avslått
Hellesylt GreenPort STRANDA KOMMUNE2021Avslått
Elbåtutleige i HjelmelandHJELMELAND KOMMUNE2021Avslått
Utbygging og ombygging av Moan skole i NordreisaNORDREISA KOMMUNE2021Avslått
Mobil ladestasjon, fra sjø til fjell.ARENDAL KOMMUNE2021Avslått
Oppstart av opparbeidelse av ladepunkterNORDRE LAND KOMMUNE2021Avslått
Utskifting av gatebelysning til LED-lysLILLEHAMMER KOMMUNE2021Avslått
Avfallsanalyse husholdningsavfall –metodeutviklingOSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN2021Avslått
Sykkelparkering ved Stampesletta idrettsanleggLILLEHAMMER KOMMUNE2021Avslått
Målemetode fossile CO2 utslipp avfallsforbrenningOSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN2021Avslått
Framtidas bustad - på bygdaTOKKE KOMMUNE2021Avslått
Oppgradering av snarveierDRAMMEN KOMMUNE2021Avslått
Hydrogensatsing for redusert klimagassutslippKRISTIANSAND KOMMUNE2021Avslått
Klimasmarte løysingar i landbruket SYKKYLVEN KOMMUNE2021Avslått
Poster per side301 - 330 of 3112 items