Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Avløpssystem Ladebekken-Rosenborg, Etappe 4TRONDHEIM KOMMUNE5 300 0002023Delvis innvilget
Arbeidsleder i prosjekt for gjenbruk av møblerHALDEN KOMMUNE2023Avslått
Prosjektutvikling; Gjenbruk av nedlagt sykehjemGAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI2023Avslått
Separering Nedre Charlottenlund vestTRONDHEIM KOMMUNE3 700 0002023Delvis innvilget
Klimakartlegging av kommunale byggRØROS KOMMUNE2023Avslått
Klimaomsyn som drivkraft for hytteutviklingSYKKYLVEN KOMMUNE2023Avslått
Detaljregulering for ReistadhaugenALTA KOMMUNE175 0002023Delvis innvilget
Rehabilitering og ombruk - Båtsfjord barnehageBÅTSFJORD KOMMUNE3 000 0002023Innvilget som omsøkt
Klimavennlige innkjøp - MiljørådgiverTRONDHEIM KOMMUNE500 0002023Innvilget som omsøkt
Klimavennlige innkjøp - MiljøkontrollørTRONDHEIM KOMMUNE500 0002023Innvilget som omsøkt
Nedre Singsaker, fornyelse VA-anleggTRONDHEIM KOMMUNE300 0002023Delvis innvilget
Kvernevik Skole- og idrettsområdeSTAVANGER KOMMUNE2023Avslått
Bildeling i Tysvær kommuneTYSVÆR KOMMUNE200 0002023Innvilget som omsøkt
Kartløsning som viser økosystemtjenesterVESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE650 0002023Delvis innvilget
Kartlegging av myr og karbonrike arealerHAMAR KOMMUNE500 0002023Innvilget som omsøkt
Renovasjonsløsningers effekt på klima og miljøOSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN2023Avslått
Ombruk - Dr. Dedichens veiOSLO KOMMUNE KULTURETATEN2023Avslått
Hydrogen Fuel Celle på M/S SkulebasVESTLAND FYLKESKOMMUNE7 708 6702023Delvis innvilget
Avløpssystem Ladebekken-Rosenborg, Etappe 4TRONDHEIM KOMMUNE300 0002023Delvis innvilget
Utvikling og re-organisering av kommunenes innkjøpBÆRUM KOMMUNE8 000 0002023Innvilget som omsøkt
FolkeverkstedLEVANGER KOMMUNE2023Avslått
Systematisk arbeid med klimakrav i innkjøp STORD KOMMUNE2023Avslått
Første nullutslippsbygg nord for polarsirkelen BODØ KOMMUNE250 0002023Delvis innvilget
Miljøoppfølgingsprogram i plansaksbehandlingSTAVANGER KOMMUNE300 0002023Delvis innvilget
Magasinparken barnehageNORDRE FOLLO KOMMUNE300 0002023Innvilget som omsøkt
Stor elektrisk sitteklipper SKIEN KOMMUNE395 7502023Delvis innvilget
Gassdrevet vaskehenger m høytrykksvaskerSKIEN KOMMUNE2023Avslått
5 årig rammeavtale Elektrisk gravemaskinSTAVANGER KOMMUNE5 000 0002023Delvis innvilget
Energiutnyttelse av deponigassen på HeggvinHAMAR KOMMUNE7 965 5002023Innvilget som omsøkt
Gjenbruk av betong-tårnkiosker til turismeformålKLEPP KOMMUNE2023Avslått
Poster per side3001 - 3030 of 3112 items