Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Ladepunkter til kommunens tjenestebilerBYGLAND KOMMUNE120 0002021Innvilget som omsøkt
Forprosjekt for klimatiltak i Bykle kommuneBykle Kommune2019Avslått
Elbil til hyttaBYKLE KOMMUNE178 0002021Innvilget som omsøkt
Elektrifisering persontransport i hyttekommune BYKLE KOMMUNE2021Ikke realitetsbehandlet
6 nye ladepunkt i Bykle kommuneBYKLE KOMMUNE115 0002021Innvilget som omsøkt
Rv9 – Hydrogenveien i SetesdalBYKLE KOMMUNE2021Avslått
Anskaffelse av 7 elektriske ismaskinerBymiljøetaten2019Avslått
Innkjøp av nye lastebiler på biodrivstoffBymiljøetaten280 0002019Delvis innvilget
Ladeinfrastruktur på driftsstasjonerBymiljøetaten800 0002019Innvilget som omsøkt
Incentiver/bonusordning til entreprenørerBymiljøetaten2018Ikke realitetsbehandlet
utbedring av lagerområde - HimstadjordetBymiljøetaten700 0002018Delvis innvilget
Forprosjekt for utslippsfrie løypemaskinerBymiljøetaten250 0002018Innvilget som omsøkt
Utvikling av to utslippsfrie løypemaskinerBymiljøetaten2018Avslått
Ombruk materialer Bymiljøetaten 150 0002018Innvilget som omsøkt
Reduksjon av matsvinn og klimavennlige menyer Bymiljøetaten 400 0002018Innvilget som omsøkt
Elektrisk driftsbåt i Oslofjorden Bymiljøetaten 2018Avslått
Elektrifisering av varetransport Bymiljøetaten 250 0002018Innvilget som omsøkt
Utfasing fossile kjøretøy mot nullutslippskjøretøyBymiljøetaten, Oslo kommune250 0002017Delvis innvilget
Aktivitetsmåling og brukerinvolvering Bærum kommune2019Avslått
Samspill store infrastrukturprosjekterBærum kommune2019Avslått
Skoleveisanalyse - Trygg skolevei i BærumBærum kommune2019Avslått
Planbank for raskere gjennomføring av sykkeltiltakBærum kommune2019Avslått
Smarte bygg i BærumBærum kommune250 0002019Delvis innvilget
Skibuss til treningBærum kommune150 0002019Innvilget som omsøkt
Klimakloke arrangementer for innbyggere i BærumBærum kommune2019Avslått
SmartCar - pilot for organisering av bildelingBærum kommune2019Avslått
Gode løsninger for bruk av husdyrgjødselBærum kommune2019Avslått
Case-studie - mobilitet i etablerte boligområderBærum kommune400 0002019Innvilget som omsøkt
Gjenbruk og redesign av møbler ny kommunegårdBærum kommune2019Avslått
Elvarebiler, bilogass-lastebil og el-truckBærum kommune567 0002019Delvis innvilget
Poster per side271 - 300 of 2541 items