Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Avfallsanalyse husholdningsavfall –metodeutviklingOSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN2021Avslått
Sykkelparkering ved Stampesletta idrettsanleggLILLEHAMMER KOMMUNE2021Avslått
Målemetode fossile CO2 utslipp avfallsforbrenningOSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN2021Avslått
Framtidas bustad - på bygdaTOKKE KOMMUNE2021Avslått
Oppgradering av snarveierDRAMMEN KOMMUNE2021Avslått
Hydrogensatsing for redusert klimagassutslippKRISTIANSAND KOMMUNE2021Avslått
Klimasmarte løysingar i landbruket SYKKYLVEN KOMMUNE2021Avslått
Pilot - lokal mobilitetsplanLIER KOMMUNE2021Avslått
Utvikling av energidashboard i kommunale byggMOLDE KOMMUNE2021Avslått
Ladepunkt i BortelidÅSERAL KOMMUNE2021Avslått
Klimavennlig innkjøp og anskaffelsesstrategiSØR-VARANGER KOMMUNE2021Avslått
Minibuss på biogasLARVIK KOMMUNE2021Avslått
Utarbeidelse av Gåstrategi med handlingsprogramKONGSVINGER KOMMUNE2021Avslått
Fra klimamål til handling - areal og transportLIER KOMMUNE2021Avslått
Sykle og gå - klimavenleg sentrumsbruNISSEDAL KOMMUNE2021Avslått
Klimavennlig bruk av materialer og energiløsningerMØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Mobilitetsnøkkelen i Bypakke LarvikLARVIK KOMMUNE2021Avslått
Ladepunkt for kommunale tjenestebilerSTEIGEN KOMMUNE2021Avslått
Innkjøp av elektriske motvektstruckerBERLEVÅG HAVN KF2021Avslått
Grønn portal - trær og bygninger som karbonlagreOSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN2021Avslått
Hurtigladestasjoner for elektriske båter TOKKE KOMMUNE2021Avslått
Grønn mobilitetØYSTRE SLIDRE KOMMUNE2021Avslått
Konkretisering klimatiltak-innbyggere og næringinSKIEN KOMMUNE2021Avslått
Autonome elbåtar for passasjertrafikk- forprosjektKINN KOMMUNE2021Avslått
EL-gravemaskin til elever i anleggsfageneTRØNDELAG FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Klimaseminar for bønder i Grenland – hvordan bli kSKIEN KOMMUNE2021Avslått
Gratis sundbåt 2021 og deler av 2022KRISTIANSUND KOMMUNE2021Avslått
Næringsutvikling fra offshore fornybar energiMØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Bunkring av hydrogen langs kystenMØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Høyere miljø- og klimakrav i anleggsprosjekterLØRENSKOG KOMMUNE2021Avslått
Poster per side271 - 300 of 2956 items