Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Klimagassreduserende planlegging ny vgs i SkiAFK eiendom FKF1 000 0002018Innvilget som omsøkt
Klimapartnere AgderAgder Fylkeskommune300 0002020Innvilget som omsøkt
Agder symbiose -industriell symbiose i AgderAgder Fylkeskommune300 0002020Innvilget som omsøkt
Bærekraftig mobilitet i Agder fylkeskommuneAgder Fylkeskommune150 0002020Delvis innvilget
Støtte til hurtigladere for eldrosjer i ArendalAgder Fylkeskommune710 0002020Innvilget som omsøkt
El-kjøretøy Tvedestrand videregående skoleAgder Fylkeskommune286 0002020Delvis innvilget
Elektrisk persontransportbåtAGDER FYLKESKOMMUNE974 0002023Delvis innvilget
Klimakrav i anskaffelser for det kommunale AgderAGDER FYLKESKOMMUNE1 050 0002023Innvilget som omsøkt
Utslippskutt i virksomheters verdikjedeAGDER FYLKESKOMMUNE3 450 0002023Innvilget som omsøkt
Kunnskapsgrunnlag- matinnkjøp barnehage og skoleAGDER FYLKESKOMMUNE300 0002023Delvis innvilget
Anskaffe elektrisk gravemaskin til opplæringAGDER FYLKESKOMMUNE321 7502023Delvis innvilget
Fv. 43 ViksvannetAGDER FYLKESKOMMUNE450 0002022Delvis innvilget
Ny fv. 410 til Eydehavn klimatiltak i kontraktAGDER FYLKESKOMMUNE1 629 0002022Innvilget som omsøkt
RED. KLIMAG.UTSLIPP–ENERGIOMLEG. LANDBAGDER FYLKESKOMMUNE190 0002022Innvilget som omsøkt
Langemyr UtviklingAGDER FYLKESKOMMUNE2021Avslått
SykkelregionEN Agder- Mobilitetsapp AGDER FYLKESKOMMUNE2021Avslått
KLIMASATS I LANDBRUKET PÅ AGDER 2021-2022AGDER FYLKESKOMMUNE236 0002021Innvilget som omsøkt
Grønt kompetansesenter og fornybare løsningerAgder Renovasjon Iks2020Avslått
AdministrasjonsbyggAgder Renovasjon IKS2018Avslått
Klimapartner AkershusAkershus fylkeskommune250 0002019Delvis innvilget
Nettkapasitet og smartgrid løsningerAkershus fylkeskommune2019Avslått
Ombruk av bygningselementer, kartleggingAkershus fylkeskommune2019Avslått
Partnerskap: klimagassred/grønn verdiskapingAkershus fylkeskommune120 0002016Innvilget som omsøkt
Hurtigladestasjoner langs fylkesveiene i Akershus.Akershus fylkeskommune2016Avslått
Metangassreduksjon fra avfallsdeponier i AkershusAkershus fylkeskommune2016Avslått
Utslippsfrie bilflåter i kommuneneAkershus fylkeskommune2016Avslått
Fyllestasjoner for hydrogenAkershus fylkeskommune2016Avslått
Fossilfri oppvarming i kommunal sektorAkershus fylkeskommune2016Avslått
Sykkelvennlige arbeidsplasser i AkershusAkershus Fylkeskommune2019Avslått
Klimaeffekt av regionale planerAkershus Fylkeskommune2019Avslått
Poster per side1 - 30 of 3112 items