Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Lærdal- fossilfritt transportknutepunkt i VestlandLÆRDAL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Nytt kjøleanlegg ved Havnaberg SeniorsenterHAUGESUND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Nytt kjøleanlegg i Haugesund ishallHAUGESUND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Nytt kjøleannlegg ved Bjørgene OmsorgssenterHAUGESUND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
ReisekuttTRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2022Ikke behandlet
Ombruk fra avfall og innovativ energiløsningBÆRUM KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Den klimasmarte bondenGRAN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Effekten av digital omstilling på bildrift HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN 2022Ikke behandlet
REGIONALT arealregnskap i planarbeidet i LofotenLOFOTRÅDET 2022Ikke behandlet
Grønn KonkurranseKRAFTBODØ KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Vannbuss i EgersundEIGERSUND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Regionalt offentleg/privat klimakompetanseløft ULSTEIN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Omstilling til karbon-negativ fjernvarme i KleppKLEPP KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Ladeinfrastruktur for fritidsbåter HADSEL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Redusert bilkjøring til fritidsaktiviteter ASKER KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Hydrogenarena Arktis - Mobilisering og kompetanseTROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE 2022Ikke behandlet
Klimavennlig avfallshåndteringJEVNAKER KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Klimabidrag i driftskontrakterBERGEN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Pilotprosjekt: Samvirkende og koordinert logistikkARENDAL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Noe for deg marked/for ting som trenger en ny eierKRISTIANSAND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Samarbeidsplattform for klimarelatert innovasjonTROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE 2022Ikke behandlet
Strategi/plan for utvikling av ladeinfrastrukturNARVIK KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Styringssystem for å redusere indirekte utslippOSLO KOMMUNE KLIMAETATEN 2022Ikke behandlet
Stetindprogrammet NARVIK KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Numedal - Foregangsregion for klimasmart landbrukNORE OG UVDAL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Nytt renseanlegg Kattneset - Øksnes kommuneØKSNES KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Tilrettelegging og prøvedrift - nullutslippsfergeFREDRIKSTAD KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Elfly Bergen - Førde som pilot på kortbanenettetVESTLAND FYLKESKOMMUNE 2022Ikke behandlet
Karbonkonsekvensutredning i arealplanINDRE ØSTFOLD KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Utsleppsfri og rein verdsarvfjord med biometanolSTRANDA KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 2955 items