Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Etablering av ladestasjoner for EL biler i VåganVÅGAN KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Økt antall ladepunkter for kommunale tjenestebilerNORDRE FOLLO KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Grønne og sirkulære anskaffelser BÆRUM KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Utvikling og re-organisering av kommunenes innkjøpBÆRUM KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Utviding av H2 Truck til Vestland og Rogaland.VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2021Ikke behandlet
Ladestasjon for elektriske lastebilerÅLESUND KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Merkostnad innkjøp elektrisk betongbil VESTLAND FYLKESKOMMUNE 2021Ikke behandlet
Innkjøp av elektrisk løypemaskin KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF2021Avslått
El-buss yrkessjåføropplæring i videreg. skoleSAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE2021Avslått
Lade og parkering.HANSNES SMÅBÅTHAVN2021Avslått
Overoppfyllelse av klimakutt i kontrakter OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN2021Avslått
Klimanøytral næringsparkÅSNES KOMMUNE2021Avslått
Kompetanseløft for klima i SaudaSAUDA KOMMUNE2021Avslått
Miljøkrav i anskaffelse - næringsområdeKARMSUND HAVN IKS2021Avslått
Elektriske delebåter - hurtiglader og normalladerASKER KOMMUNE2021Avslått
Fra matavfall til kompost 2021-2022STJØRDAL KOMMUNE2021Avslått
Verdens mest bærekraftige flerbrukshusHALDEN KOMMUNE2021Avslått
Innsikt og medvirkning kommunale tjenestesteder OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
«IBESTAD KOMMUNE – FOR ET UTSLIPPSFRITT LOKALSAMFUIBESTAD KOMMUNE2021Avslått
Pilotprosjekt solenergi i arktisk strøkSØR-VARANGER KOMMUNE2021Avslått
Fangvekster som klimatiltak i Lier og AskerLIER KOMMUNE2021Avslått
Forprosjekt for knutepunkt null-utslippstransportLYNGDAL KOMMUNE2021Avslått
Pollinerende allmenning i Tangens sentrumNESODDEN KOMMUNE2021Avslått
Ladepunkt til el-fritidsbåtarKINN KOMMUNE2021Avslått
Anskaffelse av komprimerende og smarte dunkerHAMAR KOMMUNE2021Avslått
Arbeidsreisen skal gjennomføres med sykkelHAUGESUND KOMMUNE2021Avslått
Elektrifisering persontransport i hyttekommune BYKLE KOMMUNE2021Ikke realitetsbehandlet
Frå fossile bilar til elektriske i Seljord komm. SELJORD KOMMUNE2021Avslått
Skur 38 - ombruk av bygningsdelerOSLO HAVN KF2021Avslått
Reis kollektivt til TrollheimenSURNADAL KOMMUNE2021Avslått
Poster per side1 - 30 of 2533 items