Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Utredning for lokal, klimavennlig energiproduksjonBJØRNAFJORDEN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Nord-Norges første nullutslipp anleggsplassBODØ KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Piloter på FutureBuilt 2.0 kriterierOSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN 2021Ikke behandlet
Pilotprosjekt utslippsfri byggeplassKRISTIANSAND KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Prosjektmedarbeider bærekraftig møbelforbrukOSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN 2021Ikke behandlet
KEM-bok utbedring GyllenborgbruaTROMSØ KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Buranbanen aktivitetsparkTRONDHEIM KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Elektrisk båt til Moss havnMOSS HAVN KF 2021Ikke behandlet
Ombygging og gjenbruk av Træleborg sykehjemTØNSBERG KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Klimavennlige møbler og inventar ved Hunn skole.OVERHALLA KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Grunnvannsbrønnanleg og ladeanlegg for tjenestebilMELHUS KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Leasing utslippsfri gravemaskinSTAVANGER KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Ladestasjoner tjenestebiler Aure kommuneAURE KOMMUNE 2021Ikke behandlet
04511 Nanset Allé 7LARVIK KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Sirkulært og bærekraftig gjenbruk av kontormøblerTRONDHEIM KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Ladestasjon for elektriske tjenestebiler ved VHOVIK KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Kriterier og piloter PlusslandskapOSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN2021Avslått
Solenergidrevet kvern for energieffektiv transportGJØVIK KOMMUNE2021Avslått
Gjenbruk av regnvannGJØVIK KOMMUNE2021Avslått
Energi- og klimakartlegging i formålsbyggNES KOMMUNE2021Avslått
Behovskartlegging ladeinfrastruktur maskinBODØ KOMMUNE2021Avslått
Solceller på virksomhetsbyggRENDALEN KOMMUNE2021Avslått
Ladepunkt - elbiler til heimetenstaVANYLVEN KOMMUNE2021Avslått
Flakstad fritidsbussFLAKSTAD KOMMUNE2021Avslått
Kartlegge tiltak for tilrettelegging sjøfartHERØY KOMMUNE2021Avslått
Materialgjenvinning og ombruk av trevirke TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS2021Avslått
Ladepunkt for EL-bilØYSTRE SLIDRE KOMMUNE2021Avslått
Ladepunkter til tjenestebilerLINDESNES KOMMUNE2021Avslått
Bygg og anleggsstruktur på Ågotnes og SkogsvågØYGARDEN KOMMUNE2021Avslått
Ladebilder for elbiler i Røyrvik kommuneRØYRVIK KOMMUNE2021Avslått
Poster per side1 - 30 of 2659 items