Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Skur 38 - utslippsfri byggeplassOSLO HAVN KF 2021Ikke behandlet
El-buss yrkessjåføropplæring i videreg. skoleSAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE 2021Ikke behandlet
Mer klimavennlig detaljprosjekt VA RøykåsbekkenLØRENSKOG KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Beregninger for gress i pukkspor vs betongsporVESTLAND FYLKESKOMMUNE 2021Ikke behandlet
Ålgård svømmehallGJESDAL KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Lade og parkering.HANSNES SMÅBÅTHAVN 2021Ikke behandlet
Grønn omstillingRANA KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Ladepunkter for HjemmetjenestenNORD-AURDAL KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Klimakrav i offentlige innkjøp i LofotregionenLOFOTRÅDET 2021Ikke behandlet
Overoppfyllelse av klimakutt i kontrakter OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN 2021Ikke behandlet
Klimavennlig asfaltVESTBY KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Utvikling av kraftkaiaTRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2021Ikke behandlet
Delingsplattform for klimavennlige menyerOSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN 2021Ikke behandlet
Klimanøytral næringsparkÅSNES KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Prosjektering av ferjetiltakTRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2021Ikke behandlet
ReiseKuttTRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2021Ikke behandlet
Kompetanseløft for klima i SaudaSAUDA KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Utslippsfri anleggsmaskinÅSNES KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Sophies MindeOMSORGSBYGG OSLO KF 2021Ikke behandlet
Kursserie - klimatiltak i jord- og skogbruksnæringRINGERIKE KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Miljøkrav i anskaffelse - næringsområdeKARMSUND HAVN IKS 2021Ikke behandlet
Måling og indikatorer indirekte utslipp OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN 2021Ikke behandlet
Bruk av KMDs ADV-verktøy til parkeringsanalyserSKIEN KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Elektriske delebåter - hurtiglader og normalladerASKER KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Kaldnes Vest - Klimavennlig transformasjonFÆRDER KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Klimagassbesparelser ved prefabrikkert trebyggeriASKER KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Fra matavfall til kompost 2021-2022STJØRDAL KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Konsept nullutsleppshamn - Stranda/Hellesylt STRANDA KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Sirkulærøkonomi i ListerLYNGDAL KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Ta vare på ressursene – Agder KRISTIANSAND KOMMUNE 2021Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 2523 items