Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Friluftslivets uke 2023 i Finnmark FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I FINNMARK25 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Innvilget som omsøkt
Friluftslivets uke 2023 - Sunnhordland FRILUFTSRÅDET VEST40 000Vestland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Friluftslivets Uke 2023FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV TROMS60 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Delvis innvilget
Friluftslivets uke 2023NORSK FRILUFTSLIV1 050 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Friluftslivets uke 2022 i FinnmarkFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I FINNMARKTroms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022 
Friluftslivets uke 2022FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV TROMS60 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Friluftslivets uke 2022SARPSBORG IDRETTSRÅD50 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Friluftslivets uke 2022NORSK FRILUFTSLIV1 050 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Friluftslivets uke 2021 i FinnmarkFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I FINNMARK35 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Friluftslivets Uke 2021FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV TROMS50 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Friluftslivets uke 2021NORSK FRILUFTSLIV800 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Friluftslivets uke 2020 i TromsFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV TROMS65 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Friluftslivets uke 2020SARPSBORG IDRETTSRÅD50 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Friluftslivets uke 2020NORSK FRILUFTSLIV1 150 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Friluftslivets uke - og dag i Sunnhordland 2022FRILUFTSRÅDET VEST50 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftslivets uke - og dag 2023FRILUFTSRÅDET VEST60 000Rogaland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Friluftslivets uke - og dag 2021FRILUFTSRÅDET VEST60 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftslivets uke - og dag 2021FRILUFTSRÅDET VEST50 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Friluftslivets uke - og dagFRILUFTSRÅDET VEST60 000Rogaland fylkeskommune2021Delvis innvilget
FRILUFTSLIVETS UKE 2020 SUNNHORDLANDFRILUFTSRÅDET VEST50 000Vestland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
FRILUFTSLIVETS UKE 2020 FRILUFTSRÅDET VEST60 000Rogaland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Friluftslivets ukeFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I VESTFOLD Vestfold fylkeskommune2024Levert
Friluftslivets ukeFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I VESTFOLD60 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Delvis innvilget
Friluftslivets ukeFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I VESTFOLD85 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Innvilget som omsøkt
Friluftslivets ukeFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I VESTFOLD80 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Friluftslivets ukeFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I VESTFOLD70 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Friluftslivets ildsjelspris i FinnmarkFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I FINNMARK5 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Innvilget som omsøkt
Friluftslivets ildsjelspris i FinnmarkFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I FINNMARKTroms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022 
Friluftslivets ildsjelpris for Troms 2024FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV TROMS Troms fylkeskommune2024Levert
Friluftslivets Ildsjelpris for Troms 2023FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV TROMS5 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Innvilget som omsøkt
Poster per side2311 - 2340 of 3364 items