Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
#nattinaturen2021NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLD200 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
#nattinaturen2020NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLD220 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
"Å, eg vet en seter" og andre nærmiljøaktivitetarÅLESUND KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
"Turmat fra hele verden"FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV TROMS10 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
"Overskogoghei"LOMMEDALENS IDRETTSLAG25 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
"Operasjon Romsdalseggen"NVIO ROMSDAL15 000Møre og Romsdal fylkeskommune2021Delvis innvilget
"Open fritid" FriluftslivETNE FRIVILLIGSENTRAL80 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
"Guttastemning" turgruppeNANNESTAD FRIVILLIGSENTRALViken fylkeskommune2022Avslått
"Friluftsliv for alle"SAGATUN BRUKERSTYRT SENTER160 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
"Friluftsliv for alle"SAGATUN BRUKERSTYRT SENTER190 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
"Friluftsliv for alle"SAGATUN BRUKERSTYRT SENTER200 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Økt Friluftsaktivitet På Fjorden, VikenOSLO OUTRIGGERKLUBBViken fylkeskommune2021Avslått
Opptur 8 klasseNOTODDEN TURLAG15 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Lærende nettverk i friluft.SALTEN REGIONRÅD60 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Henrys hage, en hage for ungdom -En pilotPORSGRUNN RØDE KORSVestfold og Telemark fylkeskommune2022Avslått
Friluftslivstiltak-laksefiske for bevegelseshemmeTRONDHEIM OMLAND FISKEADMINISTRASJON85 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Friluftsdag ved friluftsport Stavsjøen i Malvik TRONDHEIM KOMMUNE20 000Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Friluftsdag i Vassfjellet i Melhus kommuneTRONDHEIM KOMMUNE15 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Folkehelseturer og friluftsliv særskilt behovNORD-TROMS FRILUFTSRÅDTroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Poster per side2311 - 2329 of 2329 items