Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Friluftsskoler for barn 2020TROLLFJELL FRILUFTSRÅD20 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
OPPTURDNT NEDRE GLOMMA38 500Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Friluftscamper for ungdomBARDU KOMMUNE25 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Fellestur til gapahuk og bål.FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL150 000Møre og Romsdal fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Sommerleir på EiksetraDNT DRAMMEN OG OMEGN49 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Få med flere barnefamilier på tur.TURKAMERATENE NITTEDAL TURLAG95 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Opptur 8 klasseNOTODDEN TURLAG15 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
KulTur 2020 ( opptur 4. Klasse)NOTODDEN TURLAG20 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Friluftsliv for utviklingshemmede DNT DRAMMEN OG OMEGN26 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
FriluftsskoleÅSERAL KOMMUNE30 000Agder fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Friluftsskoler HelgelandHELGELAND FRILUFTSRÅD50 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Ungdomscamp (Nordland)MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD20 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Friluftsaktiviteter i regi av Gjøvdal FriluftslagGJØVDAL FRILUFTSLAG5 000Agder fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Stolpejakten 2020ASKIM IDRETTSFORENING50 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Turer, natursti for barn og kursROMERIKE SOPP- OG NYTTEVEKSTFORENING170 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Gåturgruppe i regi av Sande helselag. SANDE HELSELAG NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN10 000Vestland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
SeMeg-leir for barn som er pårørendeSE MEG - BARN SOM PÅRØRENDE40 000Rogaland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Friluftsliv og folkehelseSUNNMØRE FRILUFTSRÅD50 000Møre og Romsdal fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Stø kursIDRETT BERGEN SØR100 000Vestland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Barnehager i friluft (Nordland)MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD70 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Friluftsdag på Grønneset i Skaun kommuneTRONDHEIM KOMMUNE20 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Familiefriluftsdag ved Teigen bygdemuseum i KlæbuTRONDHEIM KOMMUNE20 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Friluftsdag ved friluftsport Stavsjøen i Malvik KTRONDHEIM KOMMUNE20 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Friluftsdag i Vassfjellet i Melhus kommuneTRONDHEIM KOMMUNE20 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
FriluftsleirGIBOSTAD IDRETTSFORENING5 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Nasjonalt nytteveksttreff ELVERUM SOPP- OG NYTTEVEKSTFORENING12 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Friluftsskoler i VesterålenVESTERÅLEN REGIONRÅD60 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Søre Osen PadleregattaSØRE OSEN GRENDEUTVALG13 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Barnas Turlag DNT VansjøDNT VANSJØ45 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
OPPTUR for 8 klassingerDNT VANSJØ50 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Poster per side2251 - 2280 of 2329 items