Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Naturlos i Sør-RogalandSTAVANGER TURISTFORENING80 000Rogaland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Naturlos i Sør-Rogaland 2021STAVANGER TURISTFORENING70 000Rogaland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Naturlos i Sør-Rogaland 2022STAVANGER TURISTFORENING70 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Naturlos i Trondheimsregionen24-aktivitetstilbudTRONDHEIM KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2024Levert
Naturlos i Trondheimsregionen-et aktivitetstilbudTRONDHEIM KOMMUNE40 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Naturlos i Trondheimsregionen-et aktivitetstilbudTRONDHEIM KOMMUNE30 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Naturlos i Trondheimsregionen-et aktivitetstilbudTRONDHEIM KOMMUNE50 000Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Naturlos i Trondheimsregionen-et aktivitetstilbudTRONDHEIM KOMMUNE40 000Trøndelag fylkeskommune2020Delvis innvilget
Naturlos i Vest-Telemark 2020FRILUFTSRÅDET SØR32 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Naturlos i Vest-Telemark 2021FRILUFTSRÅDET SØR20 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Naturlos i Vest-Telemark 2022FRILUFTSRÅDET SØR40 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Innvilget som omsøkt
Naturlos og turinformasjonskartBARDU KOMMUNE35 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Delvis innvilget
Naturlos Vest-Telemark 2023FRILUFTSRÅDET SØR20 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Delvis innvilget
Naturlos Vest-Telemark 2024FRILUFTSRÅDET SØR KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Telemark fylkeskommune2024Levert
Naturlos Østre Agder 2022FRILUFTSRÅDET SØR110 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Naturlos Østre Agder 2023FRILUFTSRÅDET SØR100 000Agder fylkeskommune2023Delvis innvilget
Naturlos Østre Agder 2024FRILUFTSRÅDET SØR KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Agder fylkeskommune2024Levert
Naturlos Østre Agder og Vest-TelemarkFRILUFTSRÅDET SØR110 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Naturlos/TellTur (Nordland)MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅDNordland fylkeskommune2021Avslått
Naturlos/TellTur (Troms og Finnmark)MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅDTroms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Avslått
Naturlostur 2024HAUGESUND TURISTFORENING Vestland fylkeskommune2024Levert
Naturlosturer 2020HAUGESUND TURISTFORENING50 000Vestland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Naturlosturer 2021HAUGESUND TURISTFORENING50 000Rogaland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Naturlosturer 2021HAUGESUND TURISTFORENING40 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Naturlosturer 2022HAUGESUND TURISTFORENING40 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Naturlosturer 2022HAUGESUND TURISTFORENING50 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Naturlosturer 2023HAUGESUND TURISTFORENING50 000Rogaland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Naturlosturer 2024HAUGESUND TURISTFORENING Rogaland fylkeskommune2024Levert
Naturlosturer langs NordlandsrutaSALTEN REGIONRÅDNordland fylkeskommune2021Avslått
Naturmangfold og Birøkt for ungdomMARKABIENE - NEW BEEZ Oslo fylkeskommune 2024Levert
Poster per side2191 - 2220 of 3618 items